Банкеръ Daily

Общество и политика

Дипломата за придобиване степен "доктор" на Гюров е лигитимна

Андрей Гюров

Поради големия обществен интерес във връзка с признаването на образователната и научна степен (ОНС) „доктор“ на народния представител Андрей Гюров пресцентърът на МОН съобщава следното:

Дипломата от Виенския университет за придобиване на ОНС „доктор“ на Андрей Гюров е регистрирана за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в Американския университет в България на 10 октомври 2019 г.

Заявлението за признаване на същата диплома, което дава достъп до пазара на труда извън висшите училища, е постъпило на 31 март 2022 г. За признаване на ОНС „доктор“ се извършва следната процедура:

Проверка на статута на висшето училище, издало дипломата: В случая Виенският университет е акредитирано висше училище на територията на Австрия – държава членка на ЕС;

Проверка на автентичността на представената диплома: Дипломата на Андрей Гюров е регистрирана и публично достъпна на сайта на библиотеката на Виенския университет, поради което нейната автентичност е установена веднага.

Заради големия обществен интерес посочените по-горе проверки са направени в деня на подаване на заявлението – 31 март 2022 г.

Националният център за информация и документация (НАЦИД) не се произнася по съдържанието на дисертационния труд, а проверява само легитимността на дипломата, което е направено в случая.

Facebook logo
Бъдете с нас и във