Банкеръ Weekly

Общество и политика

Дигиталните канали на ОББ - на помощ в епидемичната среда

Инвестициите на банките в дигитални канали ще се оправдаят напълно в епидемичната обстановка. Те са начин за справяне с негативите от извънредното положение в България, тъй като използването им ще намали риска от заразяване на клиентите на банките при пряк контакт. А освен това може дори да допринесе за  повишаване на дигиталната им финансова грамотност.

Една от най-новите, изцяло дигитални услуги на ОББ вече е факт. С мобилното банкиране ОББ Мобайл клиентите на ОББ ще имат възможност да посрещнат непланираните си разходи с предварително одобрен потребителски кредит като постоянна оферта в приложението. Кредитът може да бъде усвоен  изцяло чрез мобилното банкиране, без нужда от физически контакт със служител на банката. Процесът е максимално опростен, като готовата оферта за кредит очаква клиентите на ОББ през приложението ОББ Мобайл. Подписването на договора става онлайн, благодарение на Евтротръст и тяхното приложение за квалифициран електронен подпис (КЕП). Инсталирането на приложението, подписването и изпращането на документи към ОББ става  напълно безплатно  за клиентите. В допълнение за средствата по овърдрафт  не се дължи такса за кредитна оценка, а одобрената сума е налична до 1 час след сключване на договора в делничните дни.

Новият изцяло дигитален кредит и овърдрафт допълва всички останали функционалности на мобилното банкиране – откриване и следене на сметки; преводи в лева и валути към собствени и чужди сметки; преводи към бюджета; бързо и лесно плащане на битови сметки; проследяване, разсрочване, блокиране и отблокиране на банкови карти; заявяване на нова дебитна карта.

За всички свои клиенти, които срещат проблем с плащанията си или профилите си в онлайн или мобилното банкиране, ОББ е предвидила непрекъсната връзка с контактния си център. Екипът на банката остава изцяло на разположение на телефон 0700 117 17.

* Предварително одобреният потребителски кредит е предназначен за клиенти - физически лица, получаващи трудовото си възнаграждение в ОББ най-малко за 6 последователни месеца преди отправянето на офертата и дали своето съгласие за получаване на персонализирани оферти. От 18 март ОББ поетапно обновява предварително одобрените оферти сред своите клиенти. С приоритет клиентите, които ще могат по-бързо да получат и да се възползват от предложението, следва да отговарят на следните критерии: да имат активно мобилно банкиране към края на месец февруари; да имат вече активен овърдрафт, да имат добра кредитна история.

Facebook logo
Бъдете с нас и във