Банкеръ Daily

"Демократична България":

Дигитализацията на Столична община не се движи с нужната скорост

Групата на "Демократична България" в Столичния общински съвет призова за по-бърза дигитализация на Столична община. Създаването на Дигитален борд към общината съветниците от обединението определиха като добра стъпка, с оглед необходимостта да се чува ясно мнението на заинтересованите страни по темата и да се вдигне капацитетът за изпълнение на поставените цели.

В изявлението си по темата те припомнят и ролята на "Демократична България": “Планът за действие, който предстои да бъде разгледан и приет, е разработен с активното участие на групата на "Демократична България" - Обединение  и експертите на Oбединението, и вследствие на това отразява приоритетите, които са заложени както в нашата предизборна програма, така и в Плана за дигитализация, който внесохме в началото на декември 2019 г.  в Столичния общински съвет. Той отразява спешните нужди на Столична община с оглед наваксване на значителното изоставане в сферата на електронното управление и неговото качествено и навременно изпълнение е ключово както за града, така и за да послужи като пример на национално ниво”.

Съветниците също така насочват вниманието на членовете Борда към три ключови аспекта, които ще бъдат решаващи за успешното реализиране на плана за действие: Повишаване на капацитета на общината за управление на проекти и дейности, реформа на регистрите и електронна идентификация.

 

Ето пълният текст на позицията:

 

Дигитализацията на Столична община не се движи с нужната скорост

 

Групата на "Демократична България" в Столичния общински съвет смята, че създаването на Дигитален борд, който да подпомогне качественото и бързо дигитализиране на всички аспекти на работата на Столична община е добра стъпка с оглед необходимостта да се чува ясно мнението на заинтересованите страни по темата и да се вдигне капацитетът за изпълнение на поставените цели. 

Планът за действие, който предстои да бъде разгледан и приет, е разработен с активното участие на групата на "Демократична България" - Обединение  и експертите на Oбединението, и вследствие на това отразява приоритетите, които са заложени както в нашата предизборна програма, така и в Плана за дигитализация, който внесохме в началото на декември 2019 г.  в Столичния общински съвет. Той отразява спешните нужди на Столична община с оглед наваксване на значителното изоставане в сферата на електронното управление и неговото качествено и навременно изпълнение е ключово както за града, така и за да послужи като пример на национално ниво.

Бихме искали да насочим вниманието на членовете на Борда към три ключови аспекта, които ще бъдат решаващи за успешното реализиране на плана за действие:  • Повишаване на капацитета на общината за управление на проекти и дейности - през годините, както на местно, така и на национално ниво, този проблем се е затвърдил като основна пречка пред качественото изграждане на електронно управление и провеждане на дигитални политики. Необходимо е насочено усилие, за да бъде повишен този капацитет.


  • Регистрова реформа - без бързо създаване на основополагащи принципи за изграждане, надграждане и поддържане на масиви от данни (под формата на регистри или по друг начин), всяка новоизградена система рискува да повтори грешките на десетките преди нея, които не позволяват свързаност, не събират достатъчно данни в структуриран вид и водят до дублирана и неактуална информация.


  • Електронна идентификация - поради огромното забавяне в изграждането на Националната схема за електронна идентификация, Столична община е длъжна да действа креативно и да предостави средство, с което гражданите да могат да ползват електронни услуги по достатъчно лесен, гъвкав и сигурен начин. Без такова средство електронните услуги ще останат достъпни само за група силно мотивирани ентусиасти.

Отбелязваме, че политиката на Столична община за дигитализация не се движи с нужната скорост. Призоваваме това да се промени, защото първата година от мандата изтича съвсем скоро, а гражданите очакват резултати както по стратегическите инициативи, така и по конкретните системи

Facebook logo
Бъдете с нас и във