Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДИАМАНТ В ЧЕЛОТО НА РУСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР

Който мисли, че, с малки изключения, висшата номенклатура на бившия СССР и бившата КПСС са потънали в небитието или в забравата, се лъже. Примери за това много: най-пресният е с Константин Катушев, някога министър на външноикономическите връзки на СССР, един от секретарите на ЦК на КПСС. След неколкогодишна забрава той е отново сред руския икономически елит като президент на една от големите руски банки, за която, според специалистите, тепърва ще се говори. Става дума за банка Диамант, която вече е на трето място по размер на уставния си капитал сред руските банки.


Банка Диамант е може би най-красноречивото доказателство, че в Русия далеч не са изчерпани всички възможности да се създаде за кратко време гигант в банковия бизнес. Навремето по такъв начин бе създадена вече прочутата ОНЭКСИМбанк, която за две-три години излезе на челни позиции в йерархията на руските банки. За никого не е тайна, че освен чрез тесните връзки с някои политически кръгове това стана възможно, след като й бяха предоставени операциите по обслужването на редица големи външноикономически обединения и бюджетни сметки.


По почти същия път тръгна и банка Диамант, която сега има всички шансове да повтори този полет към върха на рейтингите на руските банки. Част от средствата в нея са собственост на няколко мощни външнотърговски обединения. Диамант бе регистрирана преди четири години, но получи пълен лиценз едва преди година и половина. За тези 18 месеца банката успя да прокара пет емисии ценни книжа и освен третото място по уставен капитал, за което вече стана дума, достигна 16-о място по размер на собствения капитал и 41-о място по валутни активи. Забележителното тук е, че още преди петата си емисия акции, в резултат от която уставният капитал на банката бе увеличен от 140 млрд. рубли на 1012.2 млрд. стари рубли (от 1 януари 1998 г. 1 нова рубла = 1000 стари рубли), тази доскоро немного известна банка успя да влезе на 39-о място в рейтинга на 50-те най-големи кредитни институции в Русия по размер на уставния си капитал. И друго, не по-малко забележително: Диамант направи този скок въпреки първата банкова криза през 1995 г., която изхвърли от бизнеса доста по-едри банки, и въпреки последната финансова криза в Русия, която разтърси не само банковата система на страната.


Повечето наблюдатели в руската столица смятат, че този бърз растеж на Диамант следва да се обясни с една причина: през 1996 г. начело на тази банка застана бившият министър на външноикономическите връзки на СССР Константин Катушев, който преди това бе в сянка, но активно съветваше ръководството й и му помагаше чрез връзките, които имаше със сегашните ръководители на големите външнотърговски обединения на страната. Твърди се, че именно благодарение на Катушев Диамант започна да обслужва твърде мощни външнотърговски фирми. Акционери на банката станаха такива организации като Техмашэкспорт, Здравэкспорт, Зарубежнефть и други. След петата емисия акции сред акционерите на банката се наредиха и няколко мощни финансови институции като банка Империал, Московский национальный банк, Торибанк и други. Акции купиха и много клиенти на банката, които са се решили на тази операция, както се твърди, след успешно развитие на съвместни програми. Подробности не се дават. Акциите са били платени по няколко начина - част от емисията е била закупена с ликвидни средства, друга част е била предоставена на клиенти на банката за сметка на техни депозити. А с редица акционери е постигнато споразумение за разсрочено плащане на участието им в уставния капитал.


Има още една сфера на дейност, в която личи умелата направляваща ръка на Константин Катушев: банката получава значително участие в управлението на големи кредитни линии, предоставени на Русия от чуждестранни финансови институции. И това може да се обясни сравнително лесно: по традиция чуждестранните инвеститори са много предпазливи при операции на развиващите се пазари и винаги търсят институции и хора, които познават и на които могат да се доверят. Диамант, ръководена от Катушев, подаде заявка за участие в кредитния рейтинг, изготвен от агенцията Bankwatch, представи в ЕБВР редица интересни (според специалистите) инвестиционни проекти, преговаря с много чуждестранни банки за съвместен бизнес. А одитът на Диамант е възложен на международната одиторска компания Price Waterhouse.


Според данните за 1997 г. печалбата на банка Диамант е над 50 млрд. стари рубли, а собствените й средства са се увеличили 5.5 пъти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във