Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДФРР ЗАПОЧНА ДА ПЛАЩА НА БАНКИТЕ ПО ЗЪРНЕНИТЕ КРЕДИТИ


Управителният съвет на ДФРР взе решение да започне
осребряването на гаранциите, които предостави през 1997 г. на
банките, кредитирали изкупуването на зърното. Тогава ЕКСПРЕСБАНК,
ЦКБ, БИОХИМ, ХЕБРОСБАНК, ОББ, БУЛБАНК, Общинска банка и ДСК дадоха
на 21 фирми и 14 бази на Зърнени храни ЕАД заеми за
214.8 млрд. лв., с които да изкупят 740.7 хил. т пшеница. Както
прогнозира в. БАНКЕРЪ, голяма част от кредитите не
бе върната в срок. В края на август тази година, когато селскостопанските
производители трябваше да се издължат, просрочията надхвърляха
70 млрд. лева. Банките се споразумяха с ДФРР да разсрочат заемите
до края на октомври. През тези два месеца бяха погасени около
30 млрд. лева. Почти всичките си вземания събраха БИОХИМ, ЕКСПРЕСБАНК
и Общинска банка. Просрочените зърнени вземания на останалите
кредитни институции са около 39 млрд. лева.


ХЕБРОСБАНК има проблеми само с двама свои длъжници
- Победа ЕООД - Търговище, и Гергана ЕАД
- Харманли. Двете предприятия са погасили съответно 65.6 и 73.7%
от задълженията си, но им остава да върнат на банката общо още
над 1.3 млрд. лева. В складовете им се съхранява над 1633 т зърно.
След като го продадат, двете фирми ще могат да върнат едва още
около 300 млн. лева.


Проблемите на ОББ са с Валц - Полски
Тръмбеж, Струма 91 - Радомир, и Зърнени храни
ЕАД - Любимец, които не са в състояние да й върнат 2.7 млрд. лева.


Двата софийски мелнични комбината пък са просрочили
5.3 млрд. лв. от дълговете си към БУЛБАНК. Но най-много - 27.1
млрд. лв., са необслужените зърнени кредити, отпуснати от Банка
ДСК. Лидер в просрочията е базата на Зърнени храни
ЕАД във Варна, която не е погасила 17.4 млрд. лева. Над 6.5 млрд.
лв. дължи базата в Балчик, 1.8 млрд. лв. - Златоклас
- гр. Самуил, и около 700 млн. лв. - Първи май - Чирпан.


До края на ноември ДФРР ще плати 10 млрд. лв. на
Банка ДСК и ще я замести в ролята й на кредитор. Тази
сума ще бъде покрита с постъпленията от продажбата на складираната
в зърнобазите пшеница. Останалите задължения за 17.1 млрд. лв.
ще бъдат разсрочени до края на февруари.


ДФРР ще осребри вземанията на всички банки, чиито
зърнени длъжници ще се приватизират. Така фондът ще плати 3.8
млрд. лв. на БУЛБАНК в момента, в който земеделското министерство
прехвърли 55% от акциите на нейния длъжник - Мелничен комбинат-
София, на купувача Крапс Мел. Очаква се операцията
да бъде осъществена до края на този месец. Фондът ще замести БУЛБАНК
като кредитор на продадения Мелничен комбинат и ще
договори нови условия за погасяване на заема.


По различен е случаят с новозагорската мелница, която
дължи на ЦКБ 2.1 млрд. лева. През февруари тази година земеделското
министерство продаде 50% от нея на Българско зърно
ЕООД, което пък е собственост на бургаската фирма Интрейд
груп. След приватизацията започнаха и просрочията на плащанията
по кредита към ЦКБ. Вече девет месеца новите собственици се правят
на разсеяни и въпреки че ЦКБ е извадила изпълнителни листове,
по всякакъв начин й пречат да продаде обезпеченията и да си събере
вземанията. Фондът и банката нямат намерение още дълго да си
играят на котка и мишка с длъжника и ще поискат от съда обявяването
му в несъстоятелност. По същия начин ДФРР и банките кредиторки
ще постъпят с всички останали фирми, които не си връщат зърнените
заеми и нямат шанс да бъдат приватизирани. Сред най-големите длъжници
в този списък са Златоклас - гр. Самуил, Стара
мелница - София, Валц - Полски Тръмбеж, и Първи
май - Чирпан.

Facebook logo
Бъдете с нас и във