Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДФРР ЩЕ ПЛАТИ 10.3 МЛН. ДОЛАРА ВМЕСТО ВАРНЕНСКАТА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА


До края на годината ДФРР ще плати 10.3 млн. щ. долара
на Пощенска банка и ще се превърне в пряк кредитор на Варненска
корабостроителница. Така фондът коректно ще изпълни ангажимента
си към новите собственици на банката EFG Banking Group и Аmerican
Life Insurance Corporation (ALICO). Седмица преди да преведат
на БКК парите по сделката (в началото на ноември тази година),
двамата нови собственици на БПБ поискаха от правителството да
се ангажира, че ДФРР ще се издължи на банката, ако Варненската
корабостроителница не плати дълга си в срок. Писмото, с
което българската страна пое този ангажимент, бе парафирано лично
от вицепремиера Александър Божков.


Решението на ДФРР да встъпи в правото си на пряк
кредитор на корабостроителницата решават поне два проблема. Първо,
Пощенска банка си връща една голяма сума, която може да насочи
за финансиране на други доходоносни проекти. Това ще се отрази
благоприятно на финансовия й резултат, който за 1998 г. ще надхвърли
12.5 млрд. лева.


Второ, ставайки пряк кредитор на Варненска
корабостроителница, ДФРР ще облекчи финансовите й ангажименти,
тъй като предприятието трябва да връща и 13 млн. щ. долара на
ЕКСПРЕСБАНК. Отделно то търси средства, необходими за строеж на
наскоро поръчаните от Германия 12 кораба. Така че плащането на
10.3 млн. щ. долара наведнъж би било непосилно за дружеството
в този момент.


Междувременно ДФРР вече се договори с Варненската
корабостроителница да разсрочи задължението й за шест години,
като през първата година тя няма да погасява главницата. Лихвата,
която предприятието ще плаща по разсрочения си дълг, е 8.75% годишно.


Случайно или не, но новината, че ДФРР ще плати на
Пощенска банка дълга на Варненска корабостроителница,
дойде точно в седмицата, в която в София пристигнаха делегациите
на American International Group - собственик на ALICO и на EFG
Eurobank - гръцката дъщерна структура на EFG Banking Group. Американците
бяха водени от Франк Уизнър, вицепредседател на AIG, а гърците
- от Геориус Гондикас, председател на борда на директорите на
EFG Eurobank. На специална пресконференция, на която присъстваше
и посланичката на САЩ у нас Ейвис Боулън, представителите на новите
акционери на Пощенска банка декларираха пълното си доверие към
сегашните изпълнителни директори на кредитната институция Владимир
Владимиров, Рени Петкова и Евгени Тодоров. От изказванията на
г-н Уизнър и на г-н Гондикас стана ясно, че Пощенска банка ще
бъде основата на един своеобразен холдинг, който ще обхване всички
видове финансови услуги у нас.


AIG вече има свое дружество тук - AIG България,
което се занимава с общо застраховане. Според Франк Уизнър през
следващата година ALICO също ще създаде свое дружество у нас,
което да поеме животозастрахователния бизнес. Предвижда се и създаването
на пенсионноосигурителен фонд - дейност, в която, поне така твърди
г-н Уизнър, AIG е сред най-добрите в света.


AIG и EFG Banking Group имат намерение да участват
в български инвестиционни проекти чрез фондовете си за рисков
капитал EuroMerchant Balkan Fond и Black See Fund. Самата Пощенска
банка ще се развива като универсална кредитна институция. Тя ще
продължи да обслужва както големите си корпоративни клиенти, така
и малките и средните предприятия. Постепенно ще се развиват услугите,
свързани със обслужването на физическите лица, като приоритет
в тази област ще бъдат жилищното и потребителското кредитиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във