Банкеръ Daily

Общество и политика

Десислава Танева вярва, че скоро ще се справим с африканската чума

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Измененията са внесени от Министерския съвет и "за" тях гласуваха 108 народни представители, "против" - 2 и 32 се въздържаха.

Предвидените промени касаят прилагането на ефективен официален контрол върху неприложени профилактични ветеринарномедицински мерки, мерки за ликвидиране на възникнали болести и при проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти и неидентифицирани животни. Измененията ще облекчат режима за регистрация на личните стопанства.

Регламентират се и допълнителни задължения за собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Те са свързани със спазване на изискванията за идентификация на животните и опазване на здравословното им състояние. Промените засягат спазване на изискванията за хуманно отношение към животните и документиране на движението от и към животновъдните обекти, както и създаване и изпълнение на програми за самоконтрол на болести и спазване на определени изисквания при населване на животновъдните обекти и прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в обектите.

Налагат се и допълнителни задължения и на кметовете и кметските наместници. Те ще трябва да предприемат мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на заразни болести по животните, а в случаи на възникване на зарази, ще трябва да оказват съдействие при прилагането на мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране.

Земеделският министър Десислава Танева подкрепи промените. Според нея те ще засилят превенцията срещу заразни болести по животните и ще подобрят координацията между различните служби в областта на ветеринарното обслужване.

В пленарната зала ресорният министър заяви, че страната ни ще се справи в средносрочен план с чумата по свинете и ще преодолее последиците от заразата.

"Намерените трупове на диви свине са около 400, депопулирани са 36 хиляди. Проблемът остава предизвикателство пред науката във ветеринарната област и пред всички страни в света. Над 25% от домашните свине в света са унищожени от заболяването, а 51 държави са засегнати", каза Танева.

Тя изтъкна, че държавата е дала малко над 69 млн. лева за покриване на разходите и дейностите по превенция и унищожаване на огнищата на африканската чума. Министърът точни, че през настоящата година са регистрирани две огнища, които са индустриални, след което в Центъра за оценка на риска са направени изследвания и проучвания за начина на проникването.

Предвидени са и близо 70 млн. евро по програмата за развитие на селските райони. Средствата са само за животновъдите в посока биосигурност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във