Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ОТ АКЦИИТЕ НА ПИМБ СА СОБСТВЕНОСТ НА РУСКИ КАПИТАЛИ

Акционерният капитал на Първа източна международна банка вече е 7 млрд. лева. Още около 2 млрд. лв. е допълнителният капитал на кредитната институция. Края на тази година тя ще приключи с чиста печалба от около 250 млн. лева. При това положение ПИМБ няма да има никакви проблеми с набирането на изисквания по закон капиталов минимум от 10 млрд. лева. Това информира акционерите на банката изпълнителната й директорка Анна Събева по време на извънредното общо събрание на 16 декември тази година. Според г-жа Събева около 1 млрд. лв. от капитала е в акции на приносител (без право на глас). За да спази изискванията на новия Закон за банките, общото събрание гласува всяка една акция на приносител да бъде заменена с акция с право на глас. Общото събрание прие промени в устава на банката, избра за ръководител на службата за вътрешен контрол Гана Донкова и одобри за международен одитор KPMG (България).


Капиталът, който акционерите на ПИМБ трябва да внесат до края на 2002 г., е 25 млрд. лева. Едва ли изпълнението на тази клауза в устава ще бъде проблем, ако икономиката на страната се стабилизира. Още повече, че банката подобри чувствително кредитния си портфейл, а мениджърският й екип доказа, че може да управлява ефективно рисковите операции.


През тази година две руски фирми купиха по 5% от акциите на ПИМБ. Това са Елита и Инторгбытсервиз. Руската Инкасбанк очаква разрешение от Централната банка на Русия, за да закупи 15% от капитала на ПИМБ. Основен акционер на Инкасбанк е Росинкас, която е 100% собственост на Централната банка на Русия и осигурява ценните пратки на територията на Руската федерация. Около 30% от капитала на Инкасбанк се държи от големи предприятия от Военнопромишления комплекс. Ако Инкасбанк придобие 15% от ПИМБ, чуждестранните акционери ще държат 25% от капитала на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във