Банкеръ Daily

Общество и политика

Депутатите приеха новия Правилник за работа на Народното събрание

Народните представители приеха новия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Работата по правилника депутатите започнаха още вчера, а днес работиха с удължено работно време до приемането му.

В правилника са разписани различните процедури в Народното събрание, като тези по начина на водене и други. В правилника е разписано и създаването на постоянните комисии към 46-ото Народно събрание, както и групите за приятелство и постоянните делегации.

С новия правилник вече резултатът по групи от гласуването ще излиза автоматично.

Също така председателят на парламента ще може да назначава и освобождава главния секретар на парламента със срок до избирането на председател на следваща легислатура.

Народните представители решиха да получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на НСИ. Основното месечно възнаграждение се преизчислява на всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

Мнозинството в Народното събрание отхвърли предложението на Мая Манолова ("Изправи се БГ!"Ние идваме!") депутатите, които са и лекари или медицински специалисти в лечебни заведения, регистрирани по закона за лечебните заведения, да могат да упражняват професията си във времето, когато са народни представители. 

Според гласуваните текстове, народните представители ще могат да продължат участието си в колективни научни и управителни органи на висшите училища и БАН с изключение на еднолични ръководни длъжности. Всеки депутат има право на не повече от трима нещатни сътрудници като в НС се води публичен регистър на нещатните сътрудници.

В правилника са включени и етични норми на поведение на народните представители и отделно разпоредби за парламентарно поведение. Достъпът на журналисти до сградата на НС е свободен и неограничен и се предоставя съгласно правилата за акредитация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във