Банкеръ Daily

Общество и политика

Депутатите приеха на първо четене промени в закона за чистотата на въздуха

Парламентът прие промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух на първо четене. Измененията са внесени от Министерски съвет. "За" тях гласуваха 90 народни представители, нито един - "против", а 28 се въздържаха.

Операторите на инсталации могат да се освобождават от прилагането на съответните норми за неорганизирани емисии само при условие, че това няма да доведе до значително увеличаване на риска за човешкото здраве или околната среда. 

Предвижда се по-дълъг срок за оправомощаване от Българския институт по метрология на лица за проверка на ефективността при улавяне на бензиновите пари. Регламентира се осигуряването по служебен път на документ за калибриране на еталони и средства за измерване, свързани с процедурата за оправомощаване на лица, в случаите, когато свидетелството за калибриране е издадено от института по метрология. Урежда се и срок за извършване на проверката за оправомощаване.

Прецизират се също разпоредби, свързани с два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащите парникови газове, като ясно се разграничава терминът "унищожаване" ва посочените регламенти.

Очакваните резултати са свързани с намаляване на административната тежест за бизнеса и постигане на правна яснота чрез прецизиране на разпоредби, свързани с прилагане на законодателството в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух, пише в мотивите си вносителя.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във