Банкеръ Daily

Общество и политика

Депутатите приеха актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания

Парламентът прие актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания.

Целта на мярката е България цели да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се привлекат и задържат талантливи учени и като краен резултат да се постигне дългосрочен икономически растеж и значително подобряване качеството на живота, съобщи агенция "Фокус".

Националната стратегия ще се изпълнява на три етапа. Първият етап е етап на възстановяване от 2017 до 2022 г.; Вторият етап е на ускорено развитие 2023 - 2025 г.; Третият етап е за достигане на световно ниво до 2030 г. на основата на успешното изпълнение на предишните два етапа.

Предвидено е създаването на научно-иновационни комплекси, чрез привличане на партньори от бизнеса, включващи четири национални центъра за върхови постижения и осем иновационни центъра, свързани с регионалния бизнес. 

Финансирането ще се осъществява със средства от държавния бюджет за съответната година, със средства от европейските фондове и други източници, като основните средства ще са от Фонд „Научни изследвания”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във