Банкеръ Daily

Общество и политика

Депутатите одобриха окончателно държавния бюджет за догодина

Депутатите приеха окончателно Закона за държавния бюджет за 2021 година, който влиза в сила от 1 януари. Изключение прави текстът на параграф 6 за данъчните приходи и приходите от дарения. Той ще влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Работата по бюджета на държавата започна във вторник, като вчера бяха приети голямата част от текстовете.

Днес парламентът утвърди механизъм за определяне на основни бюджетни взаимоотношения с общините. Право да получават обща изравнителна субсидия през 2021-а ще имат тези от тях, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2019 г. на един жител са по-ниски от 120% от равнището им за страната.

Депутатите решиха също така от 1 януари Антидопинговият център да премине към Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към СУ „Св. Климент Охридски“. В срок до три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет, по предложение на министъра на спорта, трябва да предостави правото на управление на помещенията на Лабораторията за допингов контрол в сградата, намираща се на ул. „Никола Габровски“ номер 1.

Народните представители отхвърлиха предложението на БСП за нощния труд, заложено в преходните и заключителните разпоредби на закона. Социалистите предлагаха положеният нощен труд да се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от 35% за всеки отработен час.

Отхвърлено бе и предложението на „Обединени патриоти“ за ваучерите за почивка.

Парламентът отмени чл. 19, ал. 7 от Закона за потребителския кредит, върху който президентът обяви, че ще наложи вето. Текстът бе гласуван от депутатите миналата седмица чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС.

В рамките на дебата от опозицията възразиха, че така се създава правен хаос, защото на практика този текст не съществува, а е върнат за ново обсъждане от държавния глава.

Спорните разпоредби, с които при просрочие главницата при бърз кредит може да са удвои, бяха променени с поправка, направена от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова през Закона за бюджета. Въпреки че това не е логичното място на текста в нормативната уредба, по този начин се отговаря на острата обществена реакция на предложението, внесено от независимия депутат Спас Панчев. 

С приемането на преходните и заключителни разпоредби беше окончателно одобрена цялостната финансова рамка за 2021-а, като в нея намира място и третата актуализация на бюджета за тази година. Според нея икономиката ни ще се свие с 3%, а хазната ще завърши с дефицит над четири на сто.

По-рано днес депутатите отхвърлиха предложението на БСП самоосигуряващите се да получат една минимална заплата заради влизащите в сила от петък по-строги противоепидемични мерки. Виолета Желева от левицата подчерта, че те не могат да се възползват от мерките на правителството. "Беше представена мярката, която някои от тези, които ще бъдат в неплатен отпуск, ще получават 24 лв. на ден. Самоосигуряващите се и самонаетите няма да могат да се възползват от тази мярка", каза Желева.

Предстои Народното събрание да обсъди промени в Семейния кодекс, отнасящи се до правото на бащинство и оспорването му и в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Ще се разискват и изменения в Закона за радиото и телевизията. Те предвиждат Съветът за електронни медии и доставчиците на медийни услуги, включително Българската национална телевизия и Българското национално радио, да изработват Кодекс за поведение с мерки за означаване и ограничаване достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото или социалното развитие на децата. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във