Банкеръ Daily

Общество и политика

Депутатите одобриха на първо четене създаването на Централен регистър на ценни книжа

Парламентът одобри на първо четене създаването на Централен регистър на ценните книжа, в който ще се вписват всички ценни книжа, издадени от дружества със седалище в България и пуснати в обръщение, съгласно законодателството ни. Предвижда се „Централен депозитар“ да вписва информация за централните депозитари на ценни книжа и регистрираните от тях емисии безналични ценни книжа. Достъпът до регистъра ще се осъществява по правила, предварително одобрени от Комисията за финансов надзор.

Промените в Закона за пазарите на финансовите инструменти, внесени от Министерския съвет, забраняват нерегламентираната търговия с финансови инструменти, а агентите, които ги предлагат, ще трябва да се регистрират задължително в специален регистър. Той ще бъде воден от Комисията за финансов надзор. Цели се уреждането на нормативното отделяне на функцията по водене на Централен регистър на безналичните ценни книжа от дейността на Централен депозитар на ценни книжа, извършвани от "Централен депозитар" АД.

Измененията в закона са в изпълнение на европейски директиви и регламенти към тях, които в пълнота уреждат обществените отношения, свързани с търговията на ценни книжа и пазарите на финансови инструменти.

От 16 до 25 октомври депутатите няма да заседават в пленарната зала заради предстоящите местни избори. Това приеха без дебати народните представители. За този период ще се провеждат само заседания на парламентарни комисии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във