Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЕПУТАТИТЕ НАБЕЛЯЗАХА ПЪРВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА БНБ

Парламентът най-сетне прие бюджета на Централната банка за 1998 година. Това е един от малкото документи, преминали през пленарната зала, без каквито и да е изказвания и дебати.


Според управителя на БНБ Светослав Гаврийски бюджетът е разработен в съответствие с правилата на Паричния съвет и въз основа на прогнозните макроикономически показатели за 1998 г., съгласувани с Международния валутен фонд. Депутатите бяха единодушни, че приходите на Централната банка зависят преди всичко от умелото управление на валутния резерв. При определяне на неговия размер е възприет консервативен подход, който се основава на прогнозата за минимална възвръщаемост на средствата. На тази база нетните приходи се очаква да достигнат около 147 млрд. лева.


Депутатите обаче одобриха единствено разходите на БНБ, тъй като само те подлежат на ограничения и контрол. Общият размер на разходите, заложени в бюджета, е 146 млрд. лв., от които 61 млрд. лв. са предназначени за издръжка на банката. Централните банкери предвиждат превишението на приходите над разходите в края на 1998 г. да бъде около 784 млн. лева. От тях 204 млн. лв. ще останат в БНБ, а 580 млн. лв. трябва да се внесат като приход в държавния бюджет.


Депутатите приеха текст, според който управителят на Централната банка е длъжен да внася проектобюджета на БНБ в парламента не по-късно от проекта за държавния бюджет - до ноември предишната година. Това най-вероятно ще бъде включено в подготвяните промени в Закона за БНБ. Освен това народните представители поискаха да узнаят и на какви принципи са определени заплатите на членовете на управителния съвет на банката. Те предложиха в закона да се създаде разпоредба за начина, по който ще се определят възнагражденията на УС на БНБ, като се предвиди те да се утвърждават от Народното събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във