Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЕПУТАТИТЕ ИЗПЛЕТОХА ДАНЪЧНАТА МРЕЖА

Маратонът по приемането на данъчните закони, които осигуряват тила на бюджета за следващата година, приключи миналата седмица. Очаква се през следващите седем дни депутатите да гласуват на второ четене и Закона за държавния бюджет за 1998 г., след което ще излязат в дълга коледна ваканция. Едва ли същата ваканция ще е така щастлива и за данъкоплатците. Точката в първия етап на данъчната реформа бе поставена с приемането на Закона за облагане на доходите на физическите лица. Той, както и всички останали данъчни закони, ще влезе в сила от 1 януари 1998 г., а най-голямата тежест по него ще понесат лицата със средни доходи. Според нормативния акт предприятията с годишен оборот за изминалата година до 75 млн. лв. ще се облагат с окончателен годишен данък, придобил известност като


патентен данък


Това е нашият ход за грижата ни за развитите на малкия бизнес в страната. Вярно е, че една една част от тях ще заработят данъка си за една-две седмици, друга за месец. Ние искаме този бизнес да се развива и упреците, които бяха отправени към нас във връзка с данъка върху добавената стойност, намират своя отговор тук - заяви председателят на Бюджетната комисия Йордан Цонев. Любопитното е, че депутатите намалиха долната граница на патентния данък, като запазиха горната. По този начин те увеличиха диапазона, в който всяка община може да променя ставката на данъка. Естествено твърде малко са оптимистите, които се надяват, че ще има общини, които да се спрат на най-ниските ставки.


Хотелиерите и ресторантьорите ще плащат данък според броя на леглата и категорията на хотела или пък според броя на столовете в ресторантите и кафенетата. Бизнесът е разделен на четири групи, в зависимост от населеното място, в което се намира хотелът или заведението. С най-голяма сума ще бъдат обложени хотелиерите и ресторантьорите от София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Максималната данъчна ставка за хотелите от категория три или четири звезди (80 хил. лв. на легло за година), по мнение на експерти от бранша, е поносима. Но малките частни хотели, разположени в полите на Витоша например, ще имат доста проблеми, тъй като при несигурен поток от клиенти ще трябва да плащат по 50 хил. лв. годишно на едно легло.


Сравнително облагодетелствани от новия данъчен режим ще бъдат съдържателите на барове, кафенета и ресторанти. Патентният данък, който в този случай се изчислява на базата на броя на местата в заведението, е незначителен спрямо потенциалния годишен оборот и печалба. За сравнение - съдържателят на софийски ресторант ще плаща по 20 хил. лв. годишно на стол, а неговият колега в населено място с по-малко от 5000 жители - едва 1000 лв. на едно място.


Доста сериозен обаче ще е ударът върху търговците на дребно. Ставките на патентния данък за тези лица се определят на базата на размера на нетната търговска площ, върху която развиват дейност. Прави впечатление, че годишният патентен данък за конкретен търговски обект ще се определя субективно от данъчния инспектор. Собственикът на магазин с нетна търговска площ от 20 кв. м може да плати минимален данък от 15 хил. лв., но може да бъде обложен и с максимален налог от 200 хил. лв. за кв. метър. Патентният данък за големи търговски обекти (складове за търговия на едро) варира между 40 хил. и 80 хил. лв. годишно за 1 кв. м търговска площ.


Като недотам тежък би могъл да се оцени патентният данък върху транспортните и таксиметровите услуги. Всяко такси в София ще бъде обложено с годишен данък от 600 хил. лева. Дневната сума, която ще отчислява собственикът или арендаторът на автомобила, е незначителна (около 2000 лв.). Като се има предвид, че средният месечен доход на столичните таксиметрови шофьори обикновено надвишава средните бюджетни заплати, данъчната тежест за тях няма да е кой знае колко по-висока от тази за държавните чиновници.


Значителна е сумата на патентния данък, който ще дължат лицата, извършващи товарни превози с автомобили, чиято товароподемност е под 4 тона. Ако превозвачът (юридическо или физическо лице) е регистриран в София, той ще плаща годишно 1.2 млн. лева.


Редица парадокси се наблюдават и при облагането на свободните професии. В проекта на правителството са изброени 27 вида облагаеми дейности, чиито извършители ще дължат патентен данък. В списъка на облагаемите лица фигурират услугите както на шивачи, автосервизи, заложни къщи, така и на компаньонки, гадатели, екстрасенси... Патентният данък за последните обаче влиза в класацията на най-високите ставки, въпреки че в проекта никъде не се дава описание за точната характеристика на подобни, меко казано, странни професии. От друга страна, хора, упражняващи замиращи занаяти като обущари, шапкари..., ще дължат годишен данък, равен на брутния им доход за два-три месеца.


Според закона окончателният годишен данък ще може да се внася на три равни части - до 31 януари, до 31 юли и до 31 октомври на текущата година. Ако все пак някой постъпи неразумно и плати данъка си изцяло до 31 януари, ще получи отстъпка от 5 процента.
Ефектът за бюджета


след въвеждането на патентния данък безспорно ще е положителен. До момента повечето от представителите на малкия бизнес в областта на търговията, заведенията за обществено хранене и ремонтните услуги успяваха да минат между капките. Основните механизми са два. Единият е да се работи само срещу пари в брой и да не се издават първични счетоводни документи. Другият е регистрираното търговско дружество да наеме счетоводител, способен да се справи с рехавата мрежа на действащото данъчно законодателство. По този начин в неравностойно положение се оказваха лицата, които са заети по трудов договор, защото личният им подоходен данък се отчислява служебно всеки месец от работодателя.


Разбира се, все още не е ясно какъв ефект ще окаже въвеждането на патентния данък върху ценовото равнище на стоките и услугите и заетостта в България. От икономическата теория е известно, че всяка допълнителна данъчна тежест се разпределя между купувача на стоката или услугата и този, който я предлага. В този смисъл може да се очаква, че в резултат на въвеждането на патентния данък ще нараснат цените на стоки и услуги, които се радват на постоянно търсене и при които пазарът в общи линии вече е разпределен. Между тях вероятно ще са таксиметровите и товарните превози и хотелиерските услуги. За сметка на това притежателите на кафенета, барове и ресторанти ще са принудени да се задоволят с по-ниски печалби през следващата година, притиснати от намалената покупателна способност на населението.


Безспорно е, че започването на нов малък бизнес вече ще е доста по-трудно, а от надпреварата ще отпаднат и дребните предприемачи с ниска конкурентоспособност. На практика в условията на новите данъчни ставки само за една година ще се извърши пазарна селекция на дребните съществувания.


Според чл. 36 от Закона за облагане на физическите лица тези от тях, които имат доходи не по трудов договор, ще продължат да правят авансови вноски. Новото е, че те няма да са, както досега, 10%, а 15 процента. В същото време се увеличава размерът на разходите, които законът признава за свободните професии и гражданските договори - от 30 на 35 процента.


Въпросните текстове предизвикаха


доста дискусии


Народният представител от ОНС Венцислав Димитров дори предложи чл. 36 да отпадне. Въпреки че има инфлация, тя не е толкова голяма за да обезцени приходите на държавата. Още повече че една значителна група от лицата, които плащаха по ЗДОД, сега се прехвърлят да правят авансови вноски по реда на корпоративното облагане, а именно крупния бизнес. С въвеждането на патентен данък дребният бизнес няма да плаща авансов данък. Тогава остава да плащат единствено лицата със свободни професии. Между другото трябва да се има предвид, че точно те са най-засегнати от този закон - заяви от парламентарната трибуна г-н Димитров.


Наистина твърде любопитни са мотивите, които ръководят управляващото мнозинство в Народното събрание при вземането на решенията. Отхвърлят се предложенията, които биха компенсирали инфлацията на данъкоплатеца (амортизациите в корпоративния данък, таблицата, по която ще се облагат доходите на физическите лица), и се приемат подобни предложения, когато става дума за компенсиране на инфлацията на Министерство на финансите. Ето поради тази асиметричност делът на сенчестата икономика се увеличава. Нарастването на авансовата вноска на 15% кара данъкоплатците да се чувстват тормозени от страна на държавата и да се стремят да не плащат данъци. И сигурно ще намерят начини. А това е опасно за цялото общество, за Министерството на финансите, за държавния бюджет, за социалната политика на правителството... И именно това правителство трябваше да избегне погрешните ходове на предишното - коментира Венцеслав Димитров.


От догодина ще се плаща данък и върху дохода от продажбите на недвижимо имущество. Изключение ще правят само имотите, които са били основно жилище на продавача не по-малко от три години или пък когато ги е притежавал повече от пет години. Няма да се облагат и продажбите на автомобили, притежавани повече от една година. Целта е да бъдат принудени да плащат данъци и хората, които фактически упражняват стопанска дейност, без да са регистрирани като търговци.


Гражданите няма да плащат данък върху внесените от тях пари за доброволно социално, пенсионно и здравно осигуряване. Условието е сумата да е до 30% от минималната месечна работна заплата за страната. Първоначалният проект предвиждаше необлагаемата сума за осигуровките да е до 20 процента.


Засега в групата на необлагаемите доходи влизат лихвите по влогове в търговските банки, стипендиите, печалбите от хазартните игри и игрите на щастието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във