Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ


Асоциацията на фондовите брокери проведе общото си
събрание с актив от близо 80 членове и със скромните 500 хил.лв.
в касата си. В момента, след проведените два изпита, лиценз от
Комисията по ценните книжа и фондовите борси имат 195 души. Но
поне засега лицензът не дава автоматично право за членство в асоциацията,
тъй като разрешението става задължително чак от началото на февруари
следващата година. Брокерите изразиха желание да се сближат взаимоотношенията
с Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници
(БАЛИП). Досега от БАЛИП отказвали общи действия, като се позовавали
на факта, че брокерите не са лицензирани. Така те не получиха
възможност да присъстват на обсдъждания върху проектозакона за
публичното предлагане на ценни книжа и новия правилник на борсата
и да дадат своите предложения. Засега брокерите могат да предлагат
своите идеи единствено чрез представителите си в комитета по капиталовите
пазари към АТБ.


Управителният съвет на АФБ е отчел пред общото събрание
като свой пропуск факта, че не е успял да създаде клуб на брокера
и да постави началото на печатно издание на асоциацията. Амбицията
на брокерите е да издават месечен бюлетин, който да съдържа информация
за най-важните събития на пазара на ценни книжа. И след това общо
събрание председател на АБФ остана Веселин Тодичков от ТБ България
инвест, а в управителния съвет са избрани трима представители
на търговски банки и двама на инвестиционни посредници. Основната
задача поставена от общото събрание, е да се създаде база данни
за всички брокери. Тя трябва да е в помощ и на тези, които в момента
нямат работа, и на всички инвестиционни посредници.


Най-много емоции предизвика гласуването на членския
внос. След дълги дискусии предложението той да е 100 хил. лв.
годишно беше отхвърлено и бе прието вноската да бъде 50 хил. лев
а. Досегашните членове трябва да внесат сумата до 15 януари следващата
година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във