Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДДС НА ДИСКЕТА Е КАТО ИСПАНСКА КАМА

До 14 юли всички регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ДДС) лица са задължени да предоставят на данъчните служби своите Дневници за покупко-продажби върху магнитен носител. Заедно с дискетата се внасят и досегашните хартиени носители на ДДС - информацията. За некомпютризиралите отчетите си дружества вече е задължително да го сторят. Данъчната администрация е изготвила за целта програмен продукт, който се отпечатва безплатно върху предварително форматирана по MS-DOS 3.5-инчова дискета. Празната (форматирана) дискета се подава от представляващо фирмата лице на програмните изпълнители в данъчните служби и те копират готовия програмен продукт. Доста фирми са се възползвали от безплатната услуга на данъчната администрация, но в никакъв случай не са ентусиазирани от новото изискване.


Като изненадващ оценяват от Главно данъчно управление факта, че търговските операции в множество големи предприятия се осчетоводяват на ръка. Немислимо е държаща на себе си фирма с оборотни средства, надвишаващи 75 млн. лв., да няма компютър. Като инсинуация определят от Главно данъчно твърденията на фирми, че покупката на компютри им излиза скъпо.


Съмнителни са целите на Главно данъчно управление, споделят бизнесмените. Цялата суматоха е за стимулиране на пазара на електронни продукти и вероятно съществува договореност между Министерството на финансите и някои фирми вносители на компютри. Още повече че изискването за 75-милионен минимум облагаем оборот, задължителен при регистрация на юридическо лице по ЗДДС е възможно да отпадне като противоконституционно разпореждане, смятат бизнесмените. Множество малки фирми вероятно ще подновят ДДС-регистрацията си, и съответно ще трябва да си купят и компютър. И вместо капиталов ограничител ще имаме компютърно задължение.


Всъщност основният смисъл на компютризацията на данъчните задължения е друг, уверяват ни от Главно данъчно.


Главната цел на магнитните носители на информация е автоматичното засичане на всички фактури, издавани от продавача на данъчно регистрираното по ЗДДС лице. А не, както досега, за проверка да се избират случайни фактури. Стига се до 100-процентно засичане на потока, каза за БАНКЕРЪ Валери Колчев, ДДС-експерт към Главно данъчно управление. - С въвеждането на дискетите ще се освободи потенциал, който да се съсредоточи по разкриването и овладяването на функциониращите в данъчното пространство схеми на измама. За такива постоянно се алармира. Данъчните злоупотреби се разработват от мозъци, които изследват закона, слабостите в законодателната система и организацията на работа на данъчната администрация и от това извличат огромни печалби. Но това е световна практика от столетия насам, а надежден механизъм за разбиването й няма. Освен интензивния контрол на съответните служби, смята г-н Колев.


Има обаче и други опасения. Данъчен инспектор от Столично данъчно управление предвижда нов подем на бизнеса по източване на средства от бюджета под формата на данъчни кредити. Зелена улица за измами е магнитният носител. Веригите фантомни фирми ще останат извън полезрението на данъчните инспектори, защото уютът на електронната обработка на данъчната информация ще приспи бдителността при проверките на място на служителите. Точно тези проверки всъщност водят до разкриването на измами.


Как ще ни изненада нововъведението е въпрос на бъдеще. Сигурно е, че изненади ще има: факт са хаотичността и архаичността на данъчната ни система, чието оптимализиране едва сега започва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във