Банкеръ Daily

Общество и политика

Дават 30 млн. лева помощ за автобусните превозвачи

Правителството одобри проект за изменение на оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Промяната е свързана с осигуряването на допълнителни средства по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. за финансиране на мерки, които да минимизират отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19.

Бюджетът на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" се намалява със 192 578 104 лева за сметка на свободни и недоговорени средства по програмата. 

А 30 млн. лева от пренасочените средства към ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат използвани за безвъзмездна помощ, насочена към автобусните превозвачи.

Промените са съгласувани от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на програмата за транспортна инфраструктура.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във