Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЩЕ СЕ ПЛАЩА И ПРЕЗ АВГУСТ


Вестник БАНКЕРЪ почука и на голямата финансова врата данъчният експерт Красимира Узунова, оторизирана да дава консултация по служебните теми, заяви: Срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти е фиксиран в параграф 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за местните данъци и такси. При наличните обстоятелства на забавяне на обработката на данъчните декларации и вследствие невъзможността да се спази разпореденият от закона краен срок - 31 юни, за плащане на вноските, в Народното събрание трябва да постъпи предложение за изменение на неизпълнимия параграф. Йордан Цонев, председател на Бюджетната комисия, миналата сряда внесе проект за удължаване на срока до 31 август. Този вторник пък Комисията ще обсъди решението и ще го внесе в пленарна зала за гласуване.


Във финансовото министерство смятат, че до края на август Информационно обслужване АД ще обработи постъпилите данъчни декларации, а до края на годината документацията ще се върне обратно в данъчните служби. Информационно обслужване АД е фирмата, която извършва основните електронни обработки за нуждите на страната. Данъчна администрация няма необходимото техническо осигуряване, поясни пред в.БАНКЕРЪ Атанас Кацарчев, данъчен експерт в управление Местни данъци и такси към МФ. Персоналните компютри на ведомството били много стари и не можели да поберат такава база данни и да извършат обработката им. Така г-н Кацарчев отговорил на актуално питане на негов колега от Столична общинска данъчна служба чии пазарни интереси обслужва изборът на въпросното акционерно дружество за изпълнител на държавната поръчка, при положение че в момента държавата харчи пари за допълнително оборудване, дадено на Информационно обслужване АД, за да изпълни поетия ангажимент навреме. Защо тези средства не се използваха за обновяване на компютърната база на данъчните служби, което все някога ще трябва да стане - това знае може би финансовият министър Муравей Радев. Закупената за тези нужди техника, след приключване на целия процес по обработката, ще премине изцяло в собственост на данъчната администрация, обещава Атанас Кацарчев. А общинският служител бе категоричен, че под общия знаменател пазарни интереси влиза и разпореждането на финансовото ведомство за новите данъчни декларации, които населението трябваше да попълни до края на март. Кому бе нужно, пита същият редови експерт, на множество листа да се вписва едно и също, уж с цел актуализация на данъчните оценки. Те могат много просто и бързо да се преизчислят, като се коригират старите със съответен индекс. Г-н Кацарчев контрира тезата, пояснявайки, че: Ако ние не актуализираме базата, а само вдигнем оценките, много хора няма да са съгласни вече да плащат данъци. Ако някой досега е покривал всички задължения, независимо колко са били съсобствениците, като стане данъкът по-висок, онзи, който досега е покривал задълженията на всички, няма да иска да го прави. А ние няма да имаме информация кои са другите съсобственици на дадения имот. Всъщност целта е да съберем максимална информация, за да не се окаже в един момент, че не знаем кой трябва да плаща данъците.


Отношението на данъкоплатеца към фиска е функция от отношението на данъчната система към гражданина. Докато го третират като бездънно портмоне, а не като пълноправен граждански и икономически субект, за добри отношения между тях не може да се говори. А докато се гледаме под око с данъчната система, и цифрите в бюджета ще продължат да страдат от морска болест.

Facebook logo
Бъдете с нас и във