Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДАНЪКЪТ - ЕДНО ПО-ДОБРО РЕШЕНИЕ

КИРИЛ ЕРМЕНКОВ - депутат от Евролевицата


Г-н Ерменков, не порасна ли самочувствието ви като шеф на парламентарната енергийна комисия? Покрай електромерите електронните медии ще попаднат във вашия периметър...


- Виж, това не бях се сетил. Но съжалявам, че законът за радиото и телевизията не беше предоставен на Комисията по енергетика, тъй като явно заложеното в проекта засяга и разхода на електроенергия, и техническото осигуряване на националните медии. Мисля, че трябваше да се реализират в друга форма принципните позиции и замисълът, предложен в самото начало на разискванията по проекта. Но сега с малко закъснение мога по-сериозно да погледна енергийната част на закона.


Колко електромера има в държавата?


- Е, трудно ми е да кажа. При средно четири души в едно домакинство и при осем и половина милиона българи - би трябвало електромерите да са над два милиона. Като включим и промишлените - предполагам, че общият им брой е над три милиона.


А дали нямаше да е по-справедливо, ако беше избран някакъв вид данък?


- Мисля, че това би било едно по-добро решение вместо сегашния регламент. А след това могат да се търсят и други решения. При одобрената постановка за обвързаност с електромерите контролът по изпълнението на закона ще е затруднен. И днес контролът по отношение разхода на електроенергия е доста труден.


Сигурно ли е, че този път ще се стигне до изработване на медиен закон - този е четвъртият парламентарен мандат, в който се работи по въпроса?..


- Аз съм убеден, че мнозинството ще приеме закона в този вид, в който го е подработило. Очаквам негативно продължение и по следващия закон, който предстои да гледаме - закона за съдебната власт. Но това са основополагащи закони и ако ние сега не въведем демократични, европейски норми и стандарти, предвиждам недобри последици в отношението на международните институции, на ЕС, на Европейския парламент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във