Банкеръ Weekly

Общество и политика

Данъчната кампания е на приключване

Данъчната кампания вече завършва. Декларация трябва да се подаде и да се плати дължимото до 30 април.

Образци на документа могат да се разпечатат от сайта на данъчните или да се вземат безплатно от офиса на всяка данъчна служба. При декларирането и внасянето на данъка тази година има няколко промени.

Първата е, че паричните преводи към данъчните отново не стават с едно платежно, както бе до февруари тази година. И не с един общ код, а отново с различни за данък, осигуровки и здравни вноски.

Това означава, че в банковия документ за превод, който попълваме при превода на суми към приходната агенция, задължително се вписва съответният код. За данъка върху доходите той е 11 11 11.

В платежното нареждане се посочва и основанието за плащане - данък за доходите, получени през 2013 г.

5% отстъпка, които се полагаха, ако данъкът се плати наведнъж до 10 февруари, могат да се ползват и през април, но вече се дават само ако декларирането на доходите и плащането на задължението са през интернет.

Второто условие е да са плащани навреме авансовите вноски по налога- до 15 април, 15 юли и до 17 октомври 2012 г.

Декларацията, в която ще обявим доходите си тази година, е малко по-различна от миналогодишната.

Новата също има основна част и 8 приложения. В Приложение 3 обаче, където се описват получени суми от хонорари и авторски възнаграждения, вече се попълват отделни суми за дохода по тримесечия. За четвъртото тримесечие работодателите не са внасяли авансов данък и всеки го дължи сам.

Останало е в сила правилото да се попълни само основната част на данъчната декларация и онези приложения, от които имате доходи.

Получените доходи се описват в съответното приложени: 1 - за доходи от труд, 2 - за пари от друга стопанска дейност, но като едноличен търговец, 3 - за полученото от стопанска дейност без регистрирана фирма. Приложение 4 е за наемодатели, в 5-ото се вписват пари от прехвърляне на права или имущество, в 6 се вписват доходи от други източници. Приложение 7 е за търговци, които плащат патентен данък, а в последното, 8-о приложение се описва доход от акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във