Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДАНИЕЛИ ПОЕМА КЪМ АЗИЯ

Точно в 10.02 ч. на 1 юни в заседателната зала на Камет ЕАД бе обявено началото на процедурата за продажбата на италианското металургично оборудване Даниели. От думите на председателя на тръжната комисия Валентин Пешев стана ясно, че тръжна документация са закупили седем фирми, но само три са подали оферти, и то в последните минути на крайния срок - 17.00 ч. на 29 май. Първа се е престрашила турската фирма Ич Даш и в 16.45 ч. е депозирала своята оферта. Пет минути по-късно това е сторила и американската Гордън Холдинг, консултант на иранския национален металургичен завод Аско Тек. Последни в 16.55 ч. своя плик са подали и представителите на немската фирма Кох.


На търга за Даниели освен няколкото журналисти и петчленната комисия, състояща се от двамата синдици на Камет - Валентин Пешев и Иван Павлов и тричленния съвет на директорите, присъстваха и делегации на кандидат-купувачите. Пред всички участници председателят на комисията показа, че и трите оферти са надлежно запечатани в бял плик според изискванията на утвърдения от Министерството на промишлеността регламент. Пликовете бяха отворени, за да се установи дали съдържанието им отговаря на задължителните условия. След това бе съобщено, че комисията се оттегля за 15 минути, за да провери по-задълбочено офертите, и по един представител от участващите в търга фирми бе поканен да я последва.


Най-неспокойна беше турската делегация, чиито членове нервно прехвърляха зърната на броениците си. Представителят на Кох се зачете във вестник, а видимо присъствие на духа запази и директорът на Аско Тек А. Катани.


В края на първия час представителят на немската фирма, който придружаваше комисията, се появи в заседателната зала и повика своя колега с думите: Ела, спечелихме! Това хвърли в паника турската делегация, откъдето заваляха купища въпроси: Какво? Как? Откъде накъде вие печелите? и т.н. Естествено това бе блъф, тъй като името на победителя трябваше да стане известно едва в късните часове на 3 юни. Но представителите на немската фирма избраха странен начин да съгласуват позициите си при новото развитие на обстоятелствата.


И докато комисията по продажбата на италианското оборудване Даниели заседаваше, стана известно, че в последния ден за подаване на офертите е пристигнал факс от немската фирма Кльокнер. В него тя се извинява, че няма да участва в търга, тъй като не е съгласна с изискването предварително да депозира 3 млн. г. марки в българска банка. Според утвърдения от принципала на Камет регламент всички кандидати трябва да преведат по сметки на предприятието в ХЕБРОСБАНК 10% от стойността на продаваната линия, оценена на 30 млн. г. марки. Във факса от Германия пишело, че подобен регламент не е в съответствие с международната търговия. Един от участниците в конкурса поясни, че Кльокнер не вярвала на платежоспособността на българските банки, тъй като при затварянето на ПЧБ преди две години немците изгорели с няколко милиона.


От разговорите между участниците в търга стана ясно и, че нито един от тях не възнамерява да монтира оборудването Даниели на пернишка територия. Ако търга спечели Гордън Холдинг и Аско Тек, то ще замине за Иран. Ако бъде присъдено на Кох, Даниели трябвало да поеме към Индия. При евентуална победа на Ич Даш пък съоръжението щяло да се премести с неколкостотин километра на юг.


Междувременно кандидатите от иранската металургична компания и немската Кох съвсем приятелски споделиха и информация за цените, които са предложили при подаване на офертите. И двата лагера бяха изненадани от астрономическата точност, с която конкурентът им е отгатнал първоначалната заявка на другия. Те се различаваха само с 20 хил. марки. Най-висока цена са предложили Аско Тек и Гордън холдинг - 33 050 000 г. марки, а Кох - 33 030 000 г. марки. Това означава, че и двете фирми са разработвали своите стратегии за покупка на оборудването Даниели по един и същи начин. От професионална гледна точка те обясниха, че формулата за офертната цена се получава, след като се съберат всички разходи за препакетиране на оборудването, неговото транспортиране и монтаж, които са константни величини. И за да бъде рентабилна покупката, предложенията на двамата кандидати при наддаването във втория кръг нямало да се различават с много от първоначалните оферти. С други думи - не повече от 35 млн. марки.


Докато немският и иранският отбор си разменяха дъвки и цигари, турската делегация се въздържаше от коментари, камо ли да съобщи своята офертна цена.


След проверка на офертите, в 12.30 ч., заседателната зала на Камет се напълни отново. Председателят на комисията Валентин Пешев се извини на участниците в търга за забавянето, пояснявайки, че обемът на офертите е по-голям от очаквания. Повод за подобно изявление вероятно е дала турската оферта, която е изложена на повече от 100 страници. За разлика от обема, предложената от турската фирма цена е била по-малко от една трета от тези на останалите две фирми. Председателят на комисията обяви, че всички оферти ще бъдат допуснати за по-нататъшно участие.


В 13.30 ч. същия ден започна първият кръг от преговорите, на който кандидатите трябваше да отговорят на някои запитвания на комисията. Първа влезе петчленната турска делегация и в продължение на час и половина отстояваше предложенията си за бъдещето на Даниели. През това време останалите двама кандидати с насмешка обсъждаха тръжните условия, и по-точно т.4 от декларацията, която са били принудени да подпишат. В нея се казва: Продавачът не гарантира възможността на оборудването да бъде използвано по предназначение и няма да поема никаква отговорност по отношение на липси, недостатъци и вреди, настоящи или бъдещи, извън предвидените и уговорените в процедурата по закупуването му. С две думи - Камет не гарантира, че при монтажа на линията Даниели тя ще заработи.


Нелогични за кандидатите изглеждат и условията, при които ще се извърши плащането на линията. А те са 30% от стойността да се платят веднага след спечелването на конкурса, а останалите 70% - до шест месеца след завършването на търга. Срещу първия превод обаче Камет не се ангажира да издаде какъвто и да било документ, въпреки че става въпрос за 10 млн. г. марки.


Междувременно бяха лансирани и няколко любопитни версии за представителите на Ич Даш. Според едната в началото на миналия месец, когато те са отишли да се запознаят със състоянието на металургичното съоръжение, колата им е била съпровождана от автомобил със синя лампа на покрива. Чия точно е била колата и каква е била целта на съпровождащите, не стана съвсем ясно. Но очевидно това не е помогнало много на Ич Даш, поне ако се съди по скромните 9.5 млн. г. марки, предложени от турците.


В 16 часа, след като изслуша и останалите двама кандидати, комисията обяви края на първия кръг от преговори за продажбата на италианското металургично оборудване Даниели.


Вторият кръг започна в сряда от 13.15 часа. За по-нататъшно участие бяха допуснати само Ич Даш и Гордън Холдинг, заедно с Аско Тек. Оказа се, че третият кандидат - немската фирма Кох, е декласирана заради неизправност в един от документите, гарантиращ откриването на депозита в ХЕБРОСБАНК. Неизправността е открита още в понеделник, но комисията е решила да даде възможност на представителите на Кох до 12.00 ч. в сряда да поправят грешката си. Изискваният документ, доказващ превеждането на сумата, обаче не е бил представен и Кох бе отстранена от по-нататъшно участие. Немците си тръгнаха разочаровани от Камет със закана да потърсят правата си в съда.


По време на разговорите от втория кръг Ич Даш са предложили като крайна цена сумата от 15 100 000 г. марки, или значително повече от първоначалните 9 500 000 марки. От своя страна делегацията на Гордън Холдинг и Аско Тек е потвърдила пред комисията, че запазва своето предложение и това й е гарантирало крайната победа.


В 17.00 ч. в сряда комисията бе готова с всички протоколи и публично обяви резултатите. Тя покани победителя да посети днес (8 юни) Министерството на промишлеността за подписване на проектодоговора, който да бъде утвърден от министъра на промишлеността Александър Божков, както и от синдика на Камет Валентин Пешев. Едва след това ще бъде подписан и същинският договор. Той обаче ще влезе в сила, когато Гордън Холдинг и Аско Тек преведат 30% от цената, с която са спечелили преговорите. Останалата част е необходимо да се плати не по-късно от половин година. А дотогава и последният сандък от оборудването трябва да е изнесен от Перник. В противен случай на купувача ще му се наложи да плаща неустойки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във