Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДАЙТЕ ШАНС НА СЪЗИДАНИЕТО

Камелия Касабова, замeстник-председател на Народното събрание, пред в.БАНКЕРЪ

Г-жо Касабова, каква е оценката ви за работата на правителството през първите сто дни от неговия мандат?- Очевидно е желанието на правителството за позитивно действие и градивност. Тази позиция мотивира основните насоки в неговата програма. Нека не забравяме обаче изходните позиции на тази програма: безработица от близо 18% при около 12% средно за страните в преход, тежко наследство от опорочената приватизация, която не дава продукт и не генерира работни места, демографски срив, смазващи данъчни ставки, блокирано кредитиране, отрицателно търговско салдо, бюджетен дефицит и, не на последно място, световна обстановка на рецесия и несигурност. Използвам трибуната на уважавания в.БАНКЕРЪ, за да се обърна към българския бизнес: подкрепете градивността, дайте шанс на съзиданието, участвайте в него.Това означава ли, че изцяло подкрепяте програмата на кабинета?- За мен това е една добре балансирана и реалистична програма, плод на задълбочен анализ на обстановката в света и възможностите на България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във