Банкеръ Weekly

Общество и политика

DAEWOO ЩЕ РАЗДАВА ПО 5300 ЛВ. ЗА АКЦИЯ ОТ ШЕРАТОН

За разлика от публичната разпродажба на имущество, сполетяла вече бившия японски хотел, в Шератон ще се раздават дивиденти. Изплащането им започва от 1 май. Радостната новина е съобщена на акционерите на елитното дружество на неговото общо събрание, проведено на 15 март тази година. Общата сума на нетната печалба, която ще си делят акционерите, е 2 556 826 234 лева. Всяка акция ще донесе на притежателя си по 5343 лв. доход. Резонно най-солидният пай се пада на мажоритарния собственик на Шератон - южнокорейския концерн DAWEOO. На 26 септември 1996 г. срещу 22 300 000 щ. долара той придоби 67% от капитала на дружеството. От останалите 33% осемнадесет бяха предвидени за преференциалното участие на колектива в приватизационната сделка и за задоволяване на евентуални реституционни претенции, а 15% бяха заделени за масовото раздържавяване. След приключването на боновата търговия тези скромни 15% добиха следното разпределение - 11.99%, или 57 400 броя акции станаха собственост на приватизационния фонд Албена Инвест, 0.04%, или 202 акции бяха закупени от ПФ България, и 1.46%, равни на 6986 броя акции хванаха гражданите, залагали самостоятелно на масовата приватизационна рулетка. Сега тъкмо дребните индивидуални играчи проявяват жив интерес към днешната пазарна цена на своите акции. На общото събрание на Шератон обаче подобни въпроси са останали без отговор. В отсъствието на реален фондов пазар, пояснили шефовете на дружеството, не можем да предоставим такава информация. Знайно е обаче колко платиха на приватизационната агенция южнокорейците за една акция от престижния софийски хотел - по 69.55 щ. долара, чиято левова равностойност през септември 1996 г. бе около 16 хил. лева. А боновите акции на дружеството, изтъргувани основно още на първата тръжна сесия от масовата приватизация, бяха с цена по 3550 лв. всяка. През март тази година за акция се предлагат по 5343 лв. дивидент. Основателно е желанието на акционерите на Шератон да разберат кое ще им е по-изгодно - да получат дивидента и да се надяват, че през следващите години той ще расте, или да мислят за продажбата на своите ценни книжа, при положение че скоро промяната в специализирания закон ще отмени тяхната винкулираност.


Междувременно подялбата на печалбата на дружеството за 1997 г. е надлежно гласувана и изглежда така - за мажоритарното си 67-процентно присъствие DAWEOO ще получат 1.713 млрд. лв., за 1.9% държавата ще вземе 48.651 млн. лв., ПФ Албена инвест ще сложи в касата си 306.752 млн. лв., а ПФ България ще прибави към активите си скромната сума от 1.084 млн. лева.


В отчета за дейността на Шератон през 1997 г., изготвен от DAWEOO, се казва, че въпреки поредната трудна за България година, чиято първа половина бе особено слаба за туризма, Шератон - София, хотел Балкан, продължи да затвърждава водещата си позиция на местния пазар. Подчертано е също, че по показателите заетост и средна цена хотелът убедително надминава основните си конкуренти - регистрира 25% по-висока заетост и над 40% по-висока средна цена на ден за стая. Явно засега собствениците на Шератон не се страхуват от конкуренцията на хотел Интернационал - Зографски, още по-малко от проектите за строежа на хотел Хилтън в София. Както е записано в отчета, въпреки че хотел Интернационал - Зографски подписа договор за мениджмънт с известната германска хотелиерска верига Кемпински до този момент те не са успели да отнемат от пазарния ни дял.


Акционерите на Шератон са уведомени, че в сравнение с предишната година общите приходи за 1997 г. са намалели само с 6.6 процента. Свиването било резултат от нестабилността в страната, характерна за първите шест месеца на годината. Все пак благодарение на усилията за увеличаване на продажбите и на добрия маркетинг дружеството сравнително успешно било прескочило негативните условия за бизнес. Търпимо били спаднали както печалбите от курсови разлики и от заетостта, така и от кувертите и консумациите в ресторантите и банкетните зали на хотела. Намалението на приходите обаче не е компенсирано от съответно намаление на разходите и така в сравнение с 1996 г. с около три на сто е спаднала балансовата печалба на дружеството преди данъчно облагане.


Приходите на Шератон за 1997 г. са изчислени на 18 029 869 000 лева. От тях 15 363 661 000 лв. са реализирани от основна дейност и 2 613 727 000 лв. са дошли от финансови операции.


Разходите възлизат на 13 492 222 000 лева от които 11 889 481 000 лв. са похарчени за основна дейност. Финансовият резултат на дружеството е 4 537 647 000 лв., облагаемата му печалба е в размер на 4 904 814 000 лв., сумата на дължимите данъци е 1 969 773 000 лв., а остатъчната печалба възлиза на 2 567 874 000 лева. След като 11 милиона от нея влязат в резервния фонд на дружеството, за акционерите остава посочената вече печалба от 2.556 млрд. лв., която те съобразно акционерното си присъствие ще делят помежду си.


Както научи в.БАНКЕРЪ, тези прилични финансово-икономически резултати обаче не са приспали бдителността на акционерите от по-средна ръка, които са искали и по-кухненска информация. Например защо DAWEOO пак избира за одитор известната фирма KPMG, която за трета година ще заверява балансите на Шератон. Мениджърите са обяснили, че офертата на KPMG била най-приемлива - 12 хил. щ. долара


За същата услуга от Deloitte Touche са искали 19 хил. щ. долара, а от Arthur Andersen - 24 хил. щ. долара. Задоволено е било акционерното любопитство, проявено и в други посоки - ще се увеличавали капиталът на Шератон? И още, от печалбата на дружеството ли ще се отделят онези 5 млн. щ. долара, които според договора, сключен с АП, DAWEOO трябва да инвестира до 2001 година? Ще има ли някакви преференции за акционерите в случаите, когато те ползват базата на елитния хотел? Няма ли да се подобрят резултатите по показателя заетост, ако в съботните и неделните дни в хотела се организира голф-клуб? Защо в отчета нищо не се казва за бизнеса, който върти казиното в Шератон, и прочие дребни подробности.


От дадените отговори, отразени в протокола от общото събрание, пък става ясно, че южнокорейците не чертаят планове за покупката на нови акции; инвестициите за модернизирането на хотела ще бъдат осигурени не от неговата печалба, а директно от DAWEOO; акционерите на дружеството, въпреки че са 2300 на брой (при необходимост), ще могат да ползват при специални условия базата на обекта, а идеята за голф-клуб ще бъде надлежно проучена. Колкото до казино Шератон както са пояснили мениджърите на хотела, то не се оперира от нас. Казиното е наето от частна фирма, а хотелът, носещ името на авторитетната хотелиерска верига Шератон, не се обвързва с подобна дейност на територията на страната.


Без отговор е останал само един въпрос, може би сметнат за конфиденциален - каква е средната работна заплата в дружеството. Без да подценява социалното звучене на питането, в.БАНКЕРЪ направи опит да получи от АП предварителна информация по друг важен въпрос. Според договореностите с DАWEOO концернът е трябвало да предприеме първите инвестиционни стъпки още през 1997 година. От отчета на Шератон личи, че такива все още не са направени, а от агенцията уточниха, както винаги, че преди да изтече финансовата година., т.е. след март 1998 г., експертите от отдел Следприватизационен контрол не могат да правят заключения. Вероятно най-рано през април те ще са наясно, получавайки съответните документи от DAWEOO, какво е свършено през 1997 г. и ако не е - какви са причините.


Що се отнася до коментарите, възникнали около промяната на веригата, мениджираща хотела, от АП заявиха, че при приватизационната сделка с DAWEOO са останали в сила договорите, сключени през 1986 г. с хотелиерските мениджъри от американската верига Ай Ти Ти. Срокът на тази договореност, напомниха от агенцията, изтича през 2001 година. Тъй като Ай Ти Ти е собственост на веригата Шератон, която пък смени скоро своя собственик, допълват приватизационните експерти, негова работа и отговорност било кому да възложи мениджмънта на софийския Шератон. Както българската страна, така и южнокорейците нямали отношение към подобни рокади и първоначалните договорености отпреди 13 години де факто се запазват.


Междувременно у нас финансовите мощности на Шератон претърпяха известни промени. След преоценката на дълготрайните материални активи, извършена в съответствие с постановление 433 на МС от 19 ноември 1997 г., балансовата им стойност е променена от 1 128 408 000 на 1 728 167 000 лева.


Резервите на дружеството, чийто основен капитал е 478 536 000 лв., в момента възлизат на 906 335 000 лева. Задълженията му са текущи, към местни и чуждестранни доставчици, и са изчислени на 322 034 000 лева. На бюджета Шератон дължи 215 323 000 лв., на персонала си - 184 391 000 лв., и на социалното осигуряване - 87 106 000 лева. През миналата година фирмата е ползвала кредит от БУЛБАНК в размер на 170 хил. щ. долара, който към днешна дата, както се твърди в отчета, е изплатен изцяло. Оптимистичната зелена улица, очертаваща се пред Шератон, обаче засега може да осигури на един редови масов акционер, сдобил се с 10-15 акции, годишен доход, който след определените за физическите лица 15% данъчни задължения не надхвърля размера на минималната работна заплата за страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във