Банкеръ Daily

Омбудсманът:

Да се удължат ТЕЛК решенията, изтекли малко след 1 април

Решенията на ТЕЛК, които са изтекли непосредствено след края на извънредната епидемична обстановка на 1 април, също да бъдат удължени с три месеца, за да не остават хората с увреждания без права и финансова подкрепа. За това настоя омбудсманът Диана Ковачева на национална кръгла маса за медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания.

Към момента решение за такова удължаване има само за решенията, които изтичаха до 31 март.

"Онези обаче, на които срокът изтече на 1 април, веднага след прекратяването на епидемичната обстановка, са прекратени веднага. И тези хора остават без права. Повечето от тях са предприели мерки, за да си продължат срока на ТЕЛК решенията, само че най-ранните дати, които се дават в момента са през месец май. Т.е. за известен период от време, който според мен не е пренебрежимо малък, тези хора ще останат без права", каза Диана Ковачева. 

От 1 юли предписването и одобряването на медицински изделия ще става по електронен път. Това обяви заместник-министърът на здравеопазването Любомир Бакаливанов на национална кръгла маса в парламента.

"С това цели да се облекчи цялата процедура по предписване и получаване на изделия от правоимащите лица, които след определяне с медицински документ от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК на вида и степента на увреждания трябва да подадат заявление за отпускането на целевата помощ за покупка на съответното изделие", обясни той.

"След процедурата по отпускане на целевата помощ хората с увреждания ще могат да отидат до съответния търговец на дребно, който да отпусне съответната помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие", добави заместник- министър Любомир Бакаливанов.

От 1 юли се предвижда предоставянето и заплащането на изделията и помощни средства да премине от Агенцията за социално подпомагане към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Facebook logo
Бъдете с нас и във