Банкеръ Daily

Общество и политика

Д-р Кацаров качи на операционната и Агенцията по вписванията

S 250 8331f488 5c79 427b 88e3 5ff433ba5e4d

Служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров поиска от правосъдния си колега Янаки Стоилов да провери какви ги върши директора на Агенцията по вписвания и да я освободи от длъжност, ако бъде установено, че тя превишава правомощията си. Повод за това "искане" стана освобождаването на управителите на две държавни болници - "Лозенец" и "Александровска", и отказът на Агенцията да впише новоназначените ръководители.

 

В специално изявление, на 9 юни по обед д-р Стойчо Кацаров в прав текст обясни, че законът му дава право да сменя управители на болници, когато установи нарушения в работата им, а Агенцията е длъжна да впише в регистъра тези промени без да ги коментира или тълкува.

"Отказът на Агенцията по вписванията излиза извън нейните законови правомощия. Какво всъщност се опитват да ни кажат с това си действие – ние сме недосегаеми, ние можем да правим всичко безнаказано, вие не можете дори да ни смените...

Можем! Този отказ може най-много да забави събитията с няколко дни, да постави под риск персонала на болниците, лежащоболните. И отговорността за това ще бъде както на бившите директори на лечебните заведения, така и на директора на Агенцията по вписванията.

Отправям призив към министъра на правосъдието да провери законосъобразността на действията на директора на Агенцията по вписванията и ако установи, както твърдя, че тя е надскочила правомощията си и е нарушила закона,

да я освободи от заеманата длъжност.

Искам да отправя много ясно послание и за това, че някои хора, изпълнителни или други директори, се опитват да се представят пред обществото като жертви. Не са жертви тези, които години наред са стояли на държавната софра и са правили каквото си поискат", гласи категоричната позиция на министър Стойчо Кацаров.

Около час след изявлението на здравния министър, от правосъдното ведомство съобщиха, че "министърът на правосъдието Янаки Стоилов извършва проверка във връзка със сигнали за неправомерно въздействие от страна на ръководни кадри в Агенцията по вписванията върху длъжностните лица по регистрации!"

А след още един час в играта влезе и самата Агенция по вписванията - не само с официално мнение по скандала, но и с

конкретни доказателства за правотата си.

В официалното съобщение по повода, от Агенцията заявяват, че отказите за вписване на промените в двете болници са с различни основания. Ще си позволим лукса да цитираме част от позицията на Агенцията по вписванията, защото досега не се е чуло и видяло подобно чудо. Първо - някой в тази стандартна "бухалка" на задкулисието да се впечатли от публични реакции срещу поведението й. И второ - ръководството на Агенцията да събере кураж и да се озъби не на един, а на двама действащи министри, пък били те и служебни.

"Във връзка с направени запитвания относно отказ за вписване на ново ръководство на МБАЛ Лозенец и МБАЛ Александровска, Агенция по вписванията прави следните уточнения:

По партидата на „Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец"“ ЕАД, ЕИК 205967328, АВ няма произнасяне от страна на длъжностно лице по регистрация, тъй като  с Определение № 89/07. 06. 2021 г. по т. д. № 999/2021 г. на Софийски градски съд, регистърното производство е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт по производството, образувано пред Софийски градски съд  по искова молба с вх. № 3414/07.06.2021 година.

Във връзка с постановен отказ за вписване на промени в обстоятелства по партидата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАД, ЕИК 831605795, относно състава на съвета на директорите и представляващия дружеството, Агенция по вписванията изразява следната позиция:

Към подаденото заявление е приложен протокол с решения на Министъра на здравеопазването с № РД-16-358/04.06.2021 г., съгласно който вписаните понастоящем членове на съвета се освобождават от длъжност и на тяхно място се назначават нови трима членове. В протокола е посочено, че решението е взето на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), т.е.

след провеждане на конкурс,

по посочения в закона ред. Същевременно в същия протокол е посочено, че членовете на управителния орган се избират за срок до провеждане на конкурс.

Постановеният отказ е мотивиран с констатираното противоречие, а именно: в един и същ документ се твърди, че от една страна е налице проведен конкурс (позоваване на нормата на чл. 21 от ЗПП), а от друга страна - че заявените за вписване членове на съвета на директорите се назначават за срок до провеждане на конкурс.

Агенция по вписванията, респективно длъжностните лица по регистрация, няма правомощия да се произнася по отношение на законосъобразността или правилността на решенията на принципала на държавното предприятие – в случая министъра на здравеопазването и не си е позволила подобни действия.

Преценката на длъжностните лице по регистрация е формална и се свежда до установяване на съответствие на исканите за вписване обстоятелства с приложените, в доказателство на това документи. Проверката по конкретния случай е установила противоречие и това е мотивирало отказа на длъжностното лице по регистрация..."

Колкото и да не ни се иска, ако сравняваме наличните документи и написаното в законите и правилниците, май в този случай здравният министър Стойчо Кацаров ще трябва да уволни някои свои подчинени с юридическо образование. Или онези, които са го подвели, че ей сега ще свършат цялата работа около директорските рокади в двете болници.

Предвид обаче дългогодишните мъки, които "БАНКЕРЪ" е извървял в опитите си да научи защо едни

незаконни обстоятелства се вписват безропотно

в Търговския регистър, а други - съвсем законни обстоятелства, получават по пет-шест отказа в рамките на един месец, искрено се надяваме Агенцията по вписванията да бъде разкостена от екипа на министър Стоилов. И наяве да бъдат извадени всички далавери, минали и заминали през гишетата и канцелариите на АП от изваждането на Търговският регистър от съдебната власт.

Вярно, усилията ще бъдат къртовски, защото става дума за стотици откраднати фирми, за хиляди източени сметки, за огромен брой ( в момента никой не знае колко точно) дружества, задлъжнели към бюджета и продадени на мъртви и малоимотни българи... Но пък цената си заслужава, защото от този ритник задкулисието наистина ще го заболи силно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във