Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЦКБ ПРЕДЛАГА АКЦИИ НА ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ

Днес (28 февруари 2000 г.) изтича крайният срок, в който акционерите на Централна кооперативна банка можеха да закупят акции от увеличението на капитала на кредитната институция от 15 млн. на 25 млн. лева. Той достигна 22 млн. лв., след като фонд Земеделие, ДЗИ и Булстрад попълниха квотата си. Тримата акционери имат разрешение да владеят съответно - 35%, 14.25% и 3.5% от записания капитала на банката. В момента обаче техните дялове в реално внесения капитал са по-големи. Фонд Земеделие вече е собственик на 39.8%, Държавният застрахователен институт - на 16.2%, а Булстрад - на около 4 процента.


Ако до 28 февруари останалите акционери не купят полагащите им се акции, банката ще предложи свободните ценни книжа на външни инвеститори. До момента не са изкупени акции за 3 млн. лв., които представляват 12% от иначе записаните 25 млн. лева.


Не е изключено част от свободните ценни книжа да бъдат закупени от германската Де Ге Банк (DG Bank). Тя е една от големите кредитни институции във федералната република и е собственост на тамошните кооперативи.


Изпълнителният директор на ЦКБ Тенчо Тенев съобщи за в. БАНКЕРЪ, че германската банка е проявила интерес към закупуването на акционерно участие в българската кооперативна кредитна институция още в края на миналата година.


Доколкото знам, за да реши Де Ге Банк да купи голям пакет акции в ЦКБ, това ще отнеме около шест месеца. Процедурата при германците е много тежка. Както е известно, до средата на 2000 г. държавното участие в нашата банка трябва да падне под 33 процента. При такива темпове едва ли можем да разчитаме това да стане чрез привличането на Де Ге Банк за наш акционер, коментира г-н Тенев.


Според банкери намаляването на държавното участие в ЦКБ, което в момента се представлява от фонд Земеделие и от ДЗИ, ще бъде автоматично постигнато след приватизацията на застрахователния институт. Той вероятно ще купи от фонд Земеделие част от акциите му в банката, така че делът на фонда в капитала й да падне под 33 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във