Банкеръ Daily

Общество и политика

ЦИК ще възложи с обществена поръчка изработката на бюлетините

Централната избирателна комисия ще открие процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли. Това ще стане чрез договаряне без предварително обявление. 

Окончателните спецификации и изисквания, свързани с изработката и доставката на бюлетините, ще бъдат уточнени при договарянето в съответствие с решенията и указанията на ЦИК. Хартията за бюлетините се осигурява от изпълнителя. Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и са защитени с полиграфическа защита.

В съответствие с разпоредбите на Избирателния кодекс и последващите нормативни актове се изработват 31 вида бюлетини за всеки изборен район в изборите за народни представители за страната и 1 вид бюлетина за гласуване в секциите извън страната.

Процедурата се открива на основание Закона за обществените поръчки при наличие на изключителни права.

ЦИК отправи покана до печатницата на БНБ за провеждане на преговори и сключване на договор.

Броят на отпечатаните бюлетини се заявява от ЦИК въз основа на предложенията на областните управители по изборни райони за страната, а за секциите извън страната – по предложение на Аминистрцията на Министерски съвет от МВнР. 

Прогнозният тираж на бюлетините е 6 711 000 броя. Максималната прогнозна стойност за една бюлетина е в размер на 0.178  лева без включен ДДС.

Срокът за изпълнение на поръчката с транспорт, осигурен от изпълнителя е 9 юли за доставката на бюлетините до всички областни администрации и до 22 юни – за доставката до МВнР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във