Банкеръ Daily

Общество и политика

ЦИК определи правилата за избирателните списъци за вота

ЦИК определи правилата за избирателните списъци за изборите на 4 април.

Списъците за гласуване, включително и тези за подвижна избирателна кутия, в която ще гласуват хора с увреждания при подадени не по-малко от 10 заявления, се съставят от кметове и общински администрации.

А в секции в лечебни заведения, домове за възрастни, социални услуги, местата за задържане и лишаване от свобода, на плавателни съдове под български флаг списъците се съставят от съответните ръководители и от капитаните.

Списъците се съставят по постоянен адрес. Хората, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 20 март включително, се вписват в списъка по настоящия им адрес.

В списъците се вписват имената на всички български граждани, навършили 18 години към изборния ден, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“.

Предварителните списъци се обявяват 40 дни преди деня на вота, или 22 февруари, на видно място и на интернет страниците на съответната община.

От списъци се заличават имена на избиратели, които до изборния ден са загубили правото си да избират - поставени са под запрещение, изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, загубили са българско гражданство или са починали. Това става автоматизирано при отпечатването.

Отказите за заличаване могат да се обжалват пред съда в двудневен срок. В рамките на два дни съдът се произнася на открито заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във