Банкеръ Daily

Общество и политика

ЦИК: Машинното гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина

При произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната. Това предвиждат приети от Централната избирателна комисия условия и ред за машинното гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 година. 

Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира провеждането на машинното гласуване, обработката на данните от него, обобщава и анализира получените резултати.

Машинно гласуване се осъществява чрез специализирани устройства за гласуване. За машинното гласуване се създава обща бюлетина върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот. Бюлетината се проектира по същия начин, както хартиената бюлетина.

Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината.

В секциите, в които се произвежда машинно гласуване избирателят по свой избор може да гласува или с хартиена бюлетина, или с бюлетина за машинно гласуване.  Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина. Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина.

След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.

Резултатите от машинното гласуване по партии и коалиции и кандидати не се обявяват до края на изборния ден.

Резултатите от машинното гласуване не се отчитат отделно от резултатите от гласуването с хартиени бюлетини в секцията. Секционната избирателна комисия прибавя поотделно данните от машинното гласуване към данните от гласуването с хартиени бюлетини и съставя секционен протокол.

Данните от гласуване с хартиени бюлетини и от машинното гласуване се сумират, като общият брой на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини и на машинно гласувалите избиратели е равен на общия брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване.

Протоколът на Районна избирателна комисия, записващите технически устройства от всички машини за гласуване в изборния район и другите книжа се предават от Районна избирателна комисия на Ццентралната избирателна комисия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във