Банкеръ Daily

Общество и политика

ЦИК купува 9600 машини за гласуване на изборите през 2021 година

Централната избирателна комисия е открила състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка за доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код. Системният и приложният софтуер трябва да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика. Доставчикът трябва да помогне и при осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване.

Максималната прогнозна стойност на обществена поръчка е в размер на 36 000 000 лева без включен ДДС.

За отговорно длъжностно лице е определен Николай Желязков – главен юрисконсулт в дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

То трябва да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ и да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във