Банкеръ Daily

Общество и политика

ЦИК е предупредена, че вотът няма да бъде обработен в срок

Държавната фирма "Информационно обслужване" е изпратила писмо до Централната избирателна комисия, в което предупреждава за значително повишаване на трудоемкостта и необходимото време за компютърна обработка на данните от протоколите и от техническите носители от машинното гласуване за резултатите от изборите за народни представители на 4 април 2021 г. От там смятат, че няма да могат да изчислят резултатите от изборите в посочените срокове и ще им е нужно повече време.

Екипът на "Информационно обслужване" изрежда няколко фактора, които ще усложнят обработката:

Предвид пандемичната обстановка и високия брой на карантинирани избиратели се очаква създаването на голям брой подвижни избирателни комисии (ПСИК) към всяка районна избирателна комисия (РИК). Имаме и най-големия до момента брой създадени секции за гласуване извън страната.

Машинно гласуване ще бъде проведено в над 2/3 от образуваните секции в страната.

Партиите и коалициите от партии, регистрирани за участие в изборите, са увеличени с 50% спрямо 2017 г. - 30 за предстоящите избори спрямо 20 през 2017 г.

Кандидатите за народни представители, регистрирани през 2021 г. (6989), са с 48% повече от регистрираните през 2017 г. (4718).

Текущата структура на СИК протоколите образец ХМ изисква въвеждане на данните от гласуването с бюлетини, данните от гласуването на машина и отделно тяхното сумиране за всяка една клетка в разпределението на действителните гласове и при предпочитанията (преференциите). Това, освен че увеличава обема на обработваните данни с 200%, предполага и множество възможности за допускане на технически грешки от страна на СИК и съответно множество итерации при изчистването на тези несъответствия.

Броят страници на СИК протоколите, които трябва да бъдат сканирани, е от 14 страници А4 до 20 в РИК с най-голям брой мандати.

От "Информационно обслужване" са изчислили, че обемът на числата, които трябва да бъдат обработени в съответните РИК, се е увеличил до 400% в сравнение с предишните парламентарни избори.

От държавната фирма са предвидили значително завишаване на броя на операторите. Освен това трябва да се има предвид, че механичното увеличаване на броя оператори не води автоматично до ускоряване на процеса, тъй като РИК има ограничен капацитет на пропускливост.

Общият брой на числата, които предстоят да бъдат въведени в изчислителните пунктове (ИП) към РИК, е 10 376 245, като това е обемът, при положение че не се допуска нито една техническа грешка от нито една СИК или оператор. Това ще отнеме приблизително между 14 и 51 часа за различните РИК с увеличения състав на нашите екипи, като в това не е включено времето за отстраняване на техническите грешки в протоколите на СИК, неравномерното пристигане на комисиите, разпечатването на различните приемо-предавателни разписки и документи, сканирането на СИК протоколите и останалите дейности, изпълнявани в ИП към РИК. С оглед гарантирането на точността на въвеждане сме планирали удвояване на изпълнителските екипи в 14 ИП към РИК, където предвиждаме работа на смени.

За ИП към ЦИК, където за целите на контрола и отстраняването на несъответствията повторно се въвеждат всички данни, времето при 70 оператора е над 164 часа (близо 7 денонощия), и то при пълна заетост на операторите, изискващо достатъчен брой налични протоколи на СИК за обработка (респективно пристигнали в ИП към ЦИК районни избирателни комисии). Ако операторите бъдат увеличени до 100 (подобно на предходни избори и което е максимално възможното предвид наличните помещения), времето за повторно въвеждане при пълна заетост ще бъде в рамките на 115 часа (близо 5 денонощия).

Предвид големия обем на данните и контролите, които обхващат всички числа, очакваме и сериозно увеличение на протоколите, които ще се нуждаят от анализ на несъответствията от страна на ЦИК и съответно отразяване в актуализираната база данни.

"Предвид горното Ви информираме, че заложените времена за компютърна обработка на изборните резултати ще бъдат практически неизпълними както в ИП към РИК, така и в ИП към ЦИК, въпреки предприетите допълнителни мерки за оптимизация на процесите и значителното разширение на експертния и технически ресурс, който ще бъде осигурен от наша страна. Изброените по-горе обстоятелства са извън контрола и компетенциите на "Информационно обслужване" АД като изпълнител на компютърната обработка", пишат още от държавната фирма. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във