Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ВДИГНАХА ПРЪСТ НА БКК


По наше мнение един от основните проблеми,
свързан с банковата приватизация, е липсата на правна и институционална
рамка, както и на стриктна процедура, регламентирана от Банковата
консолидационна компания (БКК). Това е само част от оценката
за приватизацията на българските банки, дадена в Бялата
книга на Българската международна бизнесасоциация (BIBA).
Посочва се също така, че крайните срокове за проверка и анализ
на продаваните кредитни институции, за подаване на офертите, за
избор на печелившия кандидат, за преговори и за подписване на
договора се поставят от БКК, но никой не може да я задължи да
ги спазва.


Няма поставена и минимална цена, като по този
начин БКК може просто да отхвърли всички оферти като неприемливо
ниски се жалват от асоциацията.


От Бялата книга на BIBA не става ясно
дали оценката за прозрачността на банковата приватизация е на
асоциацията или само на нейния бивш председател Христос Кацанис.
Той представляваше Националната банка на Гърция, която
заедно с Nomura International и с ALICO и Consolidated Eurofinance
Holdings (CEH) участва в надпреварата за покупката на Пощенска
банка. Именно тогава г-н Кацанис изрази публично недоволството
си в печата, че БКК е нарушила предварителните условия на конкурса
и е удължила срока за подаване на офертите, за да допусне до участие
ALICO и CEH.


Така или иначе, но критиките не са безпочвени и доказателство
за това отново е приватизацията на Пощенска банка. Най-важните
мотиви на БКК да отнеме на Nomura International статута на предпочитан
купувач бяха, че иска да придобие банката чрез своята офшорна
фирма Post Investment и че не желае да запази акционерния си дял
в българската кредитна институция повече от две години. Новите
собственици на Пощенска банка ALICO и CEH обаче купиха акциите
на БКК също чрез специално създадена за целта офшорна фирма в
Кипър - ALICO/CEH Balkan Holdings. Освен това се водят преговори
с Международната финансова корпорация, която иска да участва в
увеличението на капитала на Пощенска банка. Ако те се окажат успешни,
сегашното дялово участие на ALICO/CEH Balkan Holdings в банката
ще намалее.


Според BIBA под прозрачност при приватизацията на
българските банки се разбира единствено физическото отваряне на
пликовете с офертите, без да се дават подробности за самите оферти.
Подобна практика не дава гаранции, че впоследствие в тях няма
да бъдат направени някакви поправки или допълнения.


В Бялата книга се посочва, че създаването
на ясна и прозрачна приватизационна процедура е от жизненоважно
значение за успеха на приватизацията на останалата част от държавните
банки и за имиджа, който България ще си създаде пред международната
финансова общност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във