Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ИСКАТ РЕД И ЯСНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Ред и ясни правила на играта трябва да има в България, ако тя иска в икономиката й да се влеят чуждестранни капитали. Финансовата стабилизация е необходима, но не е достатъчна. Това заявиха представителите на чуждестранните фирми и банки у нас по време на второто заседание на Комисията по чуждестранни инвестиции и финансиране, която се проведе на 31 март 1998 г. в резиденция Бояна. На въпросите на инвеститорите отговаряха премиерът Иван Костов, председателят на парламентарната Комисия за външно финансиране Никола Николов, управителят на БНБ Светослав Гаврийски, изпълнителните директори на БКК Петър Жотев, на Агенцията за чуждестранни инвестиции Илиян Василев и на Агенцията за приватизация Захари Желязков, както и представителят на МВФ за България Питър Стела.


Представителите на одиторските фирми KPMG, Price Waterhouse, Deloitte Touche, Coopers Lуbrand и Ernst Young се оплакаха, че новите закони, уреждащи данъчния и митническия режим и режима за чуждестранните инвестиции, са много сложни. Това създава несигурност за инвеститорите и трудности при определянето на данъците, които те ще трябва да платят, ако финансират проекти в България.


Председателят на парламентарната Комисия за икономическа политика Никола Николов съобщи, че в момента се изготвят специални правилници, които ще регламентират механизма за преотстъпване на 50% от данъка печалба за инвестиции, имащи право по закон да ползват преференции. Той заяви, че преференциите важат и за инвестициите над 5 млн. щ. долара, направени преди приемането на новия закон за чуждестранните инвестиции.


Премиерът Костов предложи да се създаде алгоритъм за изчисляването на данъците и таксите, които един инвеститор ще трябва да плати, финансирайки голям проект, и да се направят коментари към данъчните закони, подкрепени с примери. Според премиера така ще се даде възможност на чуждестранните фирми и на техните одитори и консултанти бързо и сигурно да изчисляват разходите за данъци.


Продължавайки темата за данъците, изпълнителният директор на Юнион Миниер - България, Филип Ромбо изрази недоумението си от необходимостта да се плащат такси за внос на машини и съоръжения, които не се произвеждат у нас. Би било добре, ако може тези такси да се отменят. Говорил съм и с Брюксел, и с българските власти. Те всички са съгласни с мен, но всички посочват МВФ. Има ли някакви ограничения, наложени от Фонда на България, или това е решение на правителството, което е преценило че тези такси са необходими на приходната част на бюджета? - запита г-н Ромбо.


В програмата на фонда няма никакви ограничения за импортните такси в България, побърза да реагира представителят на МВФ за България Питър Стела. Индиректно обаче Иван Костов изрази несъгласието си с г-н Стела. Наистина в момента няма претенции от страна на МВФ за отделните мита. Но ако в Закона за чуждестранните инвеститори се запише текст, който да ги освобождава от плащане на митнически такси и сборове на инвестиционния внос, това няма да бъде одобрено от международните финансови институции. Затова предлагам да се търси разрешение за всеки отделен случай, а не генерално чрез закона, коментира г-н Костов


До три години всички мита специално за оборудването от ЕС ще отпаднат. Този проблем бе обсъден между експертите на търговското министерство и на Солвей-Соди и намерихме възможност инвестиционната програма на Солвей да се реализира, без да се плащат излишни такси, но и без да се нарушава законът, заяви изпълнителният директор на Агенцията за чуждестранните инвестиции Илиян Василев.


Чуждестранните инвеститори изразиха своето негодувание от тромавата правна система, която не позволява на банките да събират бързо своите вземания от длъжниците си. Това е един от проблемите, които блокират кредитирането. През цялата си практика не съм се сблъсквал с повече лоши кредити, отколкото в България, заяви изпълнителният директор на Райфайзенбанк Джон Палмрот.


Другият проблем е, че много малко от балансите на кредитоискателите са одитирани. Информацията, която те дават, е много бедна и е подложена на всякакви фалшификации и шикалкавения, заявиха представителите на чуждестранните банки. Според тях, ако от всички предприятия се изисква да имат международно одитирани баланси, само за две години обемът на отпусканите кредити ще се увеличи десетократно.


Представителите на чуждестранния бизнес и на правителството се споразумяха към отделните министерства, свързани с икономиката, да се създадат смесени работни групи, които да изготвят предложения за насърчаване на инвестициите в отделните отрасли. Премиерът Костов предложи тези проекти да се представят на следващото заседание на комисията, което да се проведе преди сключването на тригодишното споразумение с МВФ и тригодишната програма за развитие със Световната банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във