Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ ОГЛЕЖДАТ ВИТОША

Капиталът на ЗК Витоша да бъде увеличен от 3 на 4 млн. щ. долара, предвиждат мениджърите й. За целта на 12 юли е свикано извънредно общо събрание на акционерите, на което те трябва да отменят на взето на 11 май решение за разпределение печалбата на дружеството. Промяната в становището на акционерите само за един месец е предизвикана от факта, че предстоящото увеличение на капитала може да стане най-лесно и бързо чрез реализираната през миналата година печалба. Дружеството предприема тази стъпка, защото има намерение да закупи сграда, в която да разположи централния си офис. В момента Витоша е под наем, а договорът й изтича след по-малко от година. Според застрахователния закон дружествата могат да влагат в недвижими имоти само до 25% от капитала си. Това означава, че оценката на имота, който застрахователите имат предвид, е висока, след като се налага подобно увеличение. Не е изключено дружеството да се възползва от увеличението на капитала и да кандидатства за презастрахователен лиценз.


Нетната печалба, реализирана от ЗД Витоша през 1999 г., е 1.921 млн. лв., съобщи за в.БАНКЕРЪ изпълнителният му директор Йордан Генчев. Брутните приходи на дружеството за 1999 г. възлизат на 38.794 млн. лв. и нарастването им е с над 2 млн. лева. Застрахователните премии са 13.744 млн. лв., което пък представлява спад спрямо предишната година със 793 000 лева. От дружеството обясняват този резултат с отпадането на задължителния характер на застраховката за ТИР карнетите, в предлагането на която те са били лидер. През 1998 г. от въпросната застраховка са реализирали премии за над 4 млн. лева. Това изпрати Витоша от 4-о на 7-о място по приходи в бранша.


Намаляха и постъпленията на компанията от Карго-застраховките, което се дължи на общия спад в този бизнес. Все пак Витоша си остава лидер в земеделските застраховки, където пазарният й дял продължава да се увеличава. През миналата година обаче компанията понесе огромни загуби именно от тези полици. Цифрите показват, че именно селскостопанските застраховки са имали най-висока квота на щетимост, а изплатените по тях обезщетения възлизат на 1.623 млн. лева. Общите обезщетения, които е изплатила Витоша, са 7.855 млн. лева. Това също може да се тълкува като негативна тенденция. На въпроса как ще коментират спада в прихода от премиите и многократното увеличение на сумата на изплатените обезщетения, мениджърите на компанията отговориха лаконично - Нормално.


Все пак размерът на заделените от Витоша до 31.12.1999 г. застрахователни резерви е внушителен - 9.315 млн. лева. Много добре е структуриран и портфейлът на застрахователната компания, като за разлика от повечето й колеги делът на автомобилните застраховки е само 37 процента.


В момента Витоша осъществява дейността си в цялата страна посредством 50 агенции и представителства. Много са застрахователните агенти, които работят за компанията.


Според специалистите Витоша сериозно трябва да се замисли за някакво обновление, тъй като губи от пазарния си дял и от търговския си блясък. Не е изключено първата стъпка в тази посока да е именно кандидатстването за презастрахователен лиценз. По този начин компанията ще има възможност сериозно да увеличи приходите и позициите си в застрахователния бранш.


Според добре осведомени източници в последно време има сериозен инвестиционен интерес към ЗК Витоша. Твърди се, че Кю Би И проявява интерес към покупката на Витоша Живот, но не е изключено да отправят оферта и към общозастрахователното дружество. От австралийската компания отказват коментар, а мениджърите на българското дружество потвърждават, че има чуждестранен интерес, но не уточняват от кого. Освен това твърдят, че за момента смятат да запазят своята самостоятелност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във