Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ ОТПУСНАХА НА ПИБ 10 МЛН. ДОЛАРА

Първа инвестиционна банка е първата българска кредитна институция, която получи 10 млн. щ. долара от консорциум от чуждестранни банки необезпечен. Официалното подписване на договора за този заем между ПИБ и агента на консорциума London Forfaiting Cyprus Limited се състоя на 6 април в хотел Шератон. В консорциума влизат Bank Kreiss AG, BNP Dresdner Bank (България), West Merchant, Baden Wurttembergische Bank AG, Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Pekao S.A. Group, Bayefische Landesbank Girozentrale и Landesbank Schleswig - Holstein International S.A. Самите банки участват в синдиката със средства, които са ангажирали от своите клиенти.


ПИБ се радва на все по-добра репутация в международната финансова общност. Доказателство за това е краткосрочния рейтинг LC - 2 и дългосрочния B, които й е даден от Томпсон Банк Уоч. Това постижение се дължи на ясното финансово състояние на банката, на разнообразието на нейните операции в страната и в чужбина, на разрастващата се мрежа от чуждестранни кореспонденти, на увеличения достъп до кредитни линии, на структурата на капитала, която включва съществено присъствие от ЕБВР и EPIC Австрия и накрая, но не на последно място, на нейния опитен и енергичен управленски екип, заяви след подписването Виктор Пападополус изпълнителен директор на London Forfaiting Cyprus Limited.


Консорциалният заем е едногодишен при 10.5% лихва. На шестият месец от вземането му ПИБ има право да върне целия заем. Банката вече е осигурила платежоспоособни кредитополучатели, на които да предостави финансиране от парите, които ще получи от чуждестранния консорциум. Ще се кредитират търговски сделки, които осигуряват бързото връщане на отпуснатите пари, заедно с лихва, която ще позволи на ПИБ не само да обслужва задължението си към консорциума, но и да печели. Заемите ще се отпускат при строго спазване на ограниченията за големите кредити - не повече от 25% от капитала на банката. В момента собствения капитал на ПИБ е около 15 млрд. лева. Следователно на една фирма тя може да отпуска заеми не по-големи от 3.7 млрд. лв. или около 2 млн. щ. долара.


Това е вторият голям външен заем, който ПИБ успя да си осигури. През 1996 г. банката получи кредитна линия за 4 млн. щ. долара от ЕБВР. Тя е с четиригодишен срок на погасяване, а парите се използваха за финансиране на инвестиционни проекти в областта на малкия и среден бизнес. Само за няколко месеца ПИБ успя да усвои парите, като отпускаше кредити, чийто размери в повечето случай не надвишаваха 300 хил. щ. долара. Средствата се предоставяха едва след одобряване на проектите от ЕБВР. През миналата година ЕБВР увеличи кредитната линия с още 2 млн. щ. долара. ПИБ вече е успяла да пласира сред своите клиенти по-голямата част и от тези пари. Заемите отпуснати по кредитната линия от ЕБВР за 6 млн. щ. долара се обслужват редовно от клиентите на банката. През 2000 г. тя трябва да погаси 4 млн. щ. долара, а останалите 2 млн. щ. долара до края на 2002 година. Тъй като кредитната линия се обслужва редовно възможно е ЕБВР да удължи срока за окончателното връщане на парите. Това ще освободи средства на ПИБ, с които тя да предостави нови аземи на своите клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във