Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧУЖДЕНЦИ ИЗКУПУВАТ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИТЕ

Началото на преструктурирането в Националната електрическа компания (НЕК) беше поставено преди три месеца с обявяването за пулова приватизация на 22 малки водноелектрически централи (ВЕЦ) (с най-голяма единична мощност 33 МВт и с обща мощност 226 МВт). В резултат на проведения търг за избиране на инвестиционен посредник Агенцията за приватизация първоначално се спря на три фирми, а в петък (26 юни) определи и победителя, чието име ще бъде съобщено тази седмица.


В следващите шест месеца ще се подготвят документите за продажба на ТЕЦ Русе с мощност 400 МВт и ТЕЦ Марица-3 - Димитровград, с мощност 170 МВт. В началото на следващата година пък ще започне предприватизационната подготовка за ТЕЦ Бобовдол. Ще търсим купувачи от чужбина за целите комплекси - мините плюс електростанциите - заяви председателят на борда на директорите на НЕК Константин Шушулов. До края на 1999 г. НЕК ще се опита да продаде и 41 ВЕЦ-а с обща мощност 148 МВт.


За някои от електроцентралите приватизацията ще върви редом с рехабилитация и модернизация. Два нови блока по 300 МВт ще заместят амортизираните 150-мегаватови мощности в ТЕЦ Марица-изток 1. Шест световноизвестни фирми са се явили на обявения международен търг, а ако се съди по проучванията, инвестициите ще надхвърлят 600 млн. щ. долара.


Приключили са проучванията и за рехабилитация на четири блока в ТЕЦ Марица-изток 3 с обща мощност 840 МВт. Контрагент на НЕК там е американската компания Entergy. С нея НЕК ще създаде смесено дружество, в което дяловото участие на американците тепърва ще се договаря.


През юли ще бъде обявен международен търг и за подмяна на три блока на ТЕЦ Варна с обща мощност 630 МВт. В този случай също ще се създаде смесено дружество с чуждестранна инвеститорска фирма.


В НЕК подготвят тръжната документация за привличането на чуждестранни инвеститори и при изграждането на две нови водноелектрически централи. Първата е каскадата Горна Арда с мощност 160 МВт. Съгласно предварителните изчисления цената на централата ще е около 220 млн. щ. долара, а срокът за изграждане - пет години. Предпроектните проучвания, които се правят в момента, ще приключат до края на годината.


Втората ВЕЦ е хидровъзелът Цънков камък с проектна мощност 110 МВт. В НЕК вече приключват документацията за възлагане на предпроектни проучвания за този проект.


Собственост на държавата към 2010 г. ще останат единствено АЕЦ Козлодуй, 13 ВЕЦ-а, играещи съществена роля за регулиране на потреблението на електроенергия и за поддържане честотата в мрежата, помпено-акумулиращите водноелектрически централи (ПАВЕЦ) Чаира и Белмекен и най-голямата ни ТЕЦ Марица-изток 2. Държавата ще запази собствеността си и върху високоволтовата преносна мрежа и електроразпределителните клонове. Така поне е записано в енергийната стратегия на България до 2010 г., разработена от Комитета по енергетика с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID) и с техническата помощ на щатската компания Bechtel.


Схема за преструктурирането на отрасъла ще бъде включена и в проектозакона за енергетиката, който се очаква да влезе в пленарната зала на Народното събрание през септември.


Целта на стратегията е създаването на свободен конкурентен пазар от независими стопански субекти - заяви председателят на Комитета по енергетика Иван Шиляшки на тридневен енергиен семинар в хотел Шератон. - Постепенното намаляване и окончателното спиране на субсидиите в края на 2000 г. е задачата на първия етап от преструктурирането на отрасъла - допълни той.


До 10 юли енергийната стратегия ще бъде представена за одобряване в Министерския съвет. В средата на юли тя ще се обсъжда и с мисията на Международния валутен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във