Банкеръ Daily

Общество и политика

Четвърти национален план за "Партньорство за открито управление"

България вече десета година е част от глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Правителството прие четвърти пореден национален план за участието й в тази многостранна програма, чиито цели са осигуряване на конкретни ангажименти от страна на управляващите за прозрачност, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии в управлението.

За координацията и реализацията на приетия план за действие ще отговаря вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова.

Въпреки че България е част от инициативата вече 10 години, за първи път са проведени дискусии между държавните институции и неправителствените организации през ноември и декември 2021 година. Целта на разговорите тогава бе разработването на плана за действие, като трябваше да се гарантира реално партньорство при изпълнението на мерките.

Десет неправителствени организации са включени в одобрения 19-членен състав на Съвета за координация на участието на България в „Партньорство за открито управление“. От постъпилите 38 предложения за конкретни мерки в Четвъртия национален план залегнаха 14, които преминаха и процедура на обществено обсъждане.

Тематичните области на Плана са „Прозрачност и достъп до информация“, „Почтено управление и борба с корупцията“,  „Отворени данни“ и „Гражданско участие“. Сред одобрените мерки са изработване на предложения за промени в Закона за прякото гражданско участие, подобряване на условията за доброволчеството, засилване на участието на гражданските организации в решаването на спорове между потребители и търговци по повод на жалби, постъпили в Комисията за защита на потребителите.

За реализирането на Четвъртия национален план „Партньорство за открито управление“ до 31 декември 2024 г. заедно ще работят министерствата на електронното управление, на земеделието, на финансите, администрацията на Министерския съвет, Националният съвет по антикорупционни политики, Съветът за развитие на гражданското общество, Комисията за защита на потребителите, Националният инспекторат по образованието, както и фондациите „Програма Достъп до информация“, „Медии 21“, „Български център за нестопанско право“, Български институт за правни инициативи, Сдружение Форум гражданско участие, Националният младежки форум и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във