Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧЕТИРИ ОТ ПЕТТЕ ДЪРЖАВНИ БАНКИ ЩЕ БЪДАТ ПРОДАДЕНИ

Г-н Жотев, преди седмица
вие представихте на г-жа Ан Макгърк програмата на БКК за приватизация
на българските банки. Кои са основните моменти в стратегията за
раздържавяване на банковата система?


- Стратегията се състои
от две части. Първата е обща част, където са записани принципите,
които важат за приватизацията на всички държавни банки. Втората
част се състои от отделни модули, които са посветени на продажбата
на всяка една отделна банка.


Няколко са основните принципа,
които са залегнали в първата част на програмата. Първият е свързан
с изискването да се прави независима оценка преди всяка приватизационна
сделка и на тази основа да се формира предварителна индикативна
цена.


Вторият е, да има активен
маркетинг и приватизационно представяне. Целта е на един предварителен
етап да се оцени инвестиционният интерес към всяка една от банките.
Това ще ни спести напразните усилия да продадем някоя от тях,
когато към нея няма проявен сериозен инвеститорски интерес.


Третият принцип, заложен
в програмата, е БКК да осъществява активен контрол върху дейността
на банката, докато тече приватизационната процедура.


Във втората част на стратегията
става ясно, че до края на тази година няма да можем да приватизираме
всички държавни банки. Става дума най-вече за БИОХИМ. Върху нейните
операции БКК ще осъществява активен контрол, докато не бъде продадена.


Как се постъпите с банките,
които ще се приватизират?


- В програмата са заложени
и други принципи, които се отнасят конкретно за най-важните приватизационни
сделки - например за продажбата на БУЛБАНК. При нея ще се потърсят
услугите на инвестиционен посредник. Той ще бъде избран с помощта
на международен конкурентен търг, за който ще бъдат поканени най-добрите
фирми в този бранш. Изборът ще стане на основата на прозрачни
принципи, утвърдени от международната практика. След като инвестиционният
посредник бъде избран, ще му бъде представено задание, в което
ще бъдат посочени целите, които правителството желае да постигне
с приватизационната сделка.


Искам да подчертая, че
инвестиционния посредник ще бъде финансиран от програмата ФАР.


Може ли да се твърди,
че с изключение на Пощенска банка и на БИОХИМ акциите на всички
останали държавни банки ще бъдат предложени и на фондовата борса
още тази година?


- Да, като за всяка приватизационна
сделка ще определяме какъв дял от капитала на банката ще бъде
продаван на борсата.


Как ще се формира емисионната
стойност на акциите на банките?


- Определянето й ще стане
въз основа на независимата оценка, за която споменах.


Оценителите също ли ще
бъдат избирани чрез търг?


- Да.


Ще искате ли одобрението
на правителството за сключването на всяка приватизационна сделка?


- Не знам дали трябва
да ангажираме пряко правителството с всички приватизационни сделки.
Желателно е най-важните да бъдат утвърдени от Министерския съвет.
Засега обаче този въпрос е все още открит.


За всички банки, чиито
акции ще бъдат пласирани на борсата, ли ще има инвестиционен посредник?


- Да. Няма значение дали
той ще бъде българска, или чуждестранна фирма - стига да предлага
добра оферта. С едно изключение, разбира се - не виждам как българска
институция може да се конкурира успешно с чуждестранните за инвестиционен
посредник при приватизацията на БУЛБАНК.


Има ли вече проявен интерес
от страна на чуждестранни банки към офертата на БКК за инвестиционно
посредничество?


- О, да. Интересът е много
голям и е проявен от най-известните фирми в бранша.


Излиза, че чуждестранните
банки проявяват по-голям интерес към посредничеството, отколкото
към преки инвестиции в банките?


- Това е логично, след
като вече сме обявили, че БУЛБАНК ще се приватизира именно с помощта
на инвестиционен посредник. Аз обаче съм сигурен, че след това
неминуемо ще дойде и другият интерес - към преките инвестиции,
и се надявам той да бъде доста сериозен.


А какви са забележките
на Ан Макгърк по тази приватизационна стратегия?


- Трябва да подчертая,
че общите неща между нас и мисията на МВФ са много повече, отколкото
различията. Стратегията за приватизацията на БУЛБАНК и на ЕКСПРЕСБАНК
бе приета без възражения. Постигнахме съгласие по въпроса, че
ХЕБРОСБАНК може да бъде приватизирана още през 1998 година. По
отношение на приватизацията на БУЛБАНК също може да се постигне
значителен прогрес. Договорихме и общите принципи за начина, по
който ще продължи стабилизацията на БИОХИМ. Това са области, в
които нямаме съществени различия с мисията на фонда.


А къде тогава бяха различията
ви с мисията?


- Различията бяха предимно
по технически въпроси. Ще спомена, че доскоро стоеше открит въпросът
между БКК и представителите на МВФ по отношение на това, дали
първо да се потърси стратегически инвеститор за ХЕБРОСБАНК, да
му се продадат 60-70% от акциите и след това да се отиде на фондовата
борса. Това предлага МВФ. Другият вариант бе да се започне с регистрация
и частична продажба на нашите акции (б.р. на БКК) и/или новоемитирани
акции на ХЕБРОСБАНК и след това, когато се появи стратегически
инвеститор, с него да се водят директни преговори за продажба
на останалата част от акционерното участие на БКК в банката.


В началото на миналата
седмица правителството и МВФ организираха семинар в резиденция
Бояна по проблемите на банковата приватизация, в който
участваха както представители на българското правителство и мисията
на Фонда у нас, така и експерти от Унгария и Полша. След това
в БКК имахме разговори и с шефката на мисията на МВФ Ан Макгърк,
на която среща изчистихме различията. Така на следващото заседание
на съвета на директорите на БКК, което ще се проведе през тази
седмица, стратегията за банкова приватизация ще бъде окончателно
приета, без различия в позициите на правителството и Фонда, дори
по техническите въпроси. Последния вариант на стратегията има
следния вид. Първо ще се търси стратегически инвеститор и след
като се сключи договор с него за продажбата на контролния пакет
от акциите, или дори паралелно с това, ще се продават акции на
Българска фондова борса. Това се отнася за ХЕБРОСБАНК. Същото
важи и за ЕКСПРЕСБАНК и БУЛБАНК с малката разлика, че техните
акции ще се предлагат както на БФБ, така и на чуждестранните фондови
борси.


Първият опит за приватизацията
на ЕКСПРЕСБАНК пропадна. Ще можете ли да продадете банката до
края на годината?


- По този въпрос позицията
на БКК е категорична и тя се подкрепя от МВФ. ЕКСПРЕСБАНК може
да се продаде още тази година чрез тръжна процедура, по която
всъщност започнахме да продаваме и Българска пощенска банка. Мисля,
че за ЕКСПРЕСБАНК ще има доста кандидат-купувачи. За нея винаги
е имало интерес от страна на потенциалните инвеститори. Те бяха
налице дори когато бе невъзможно да водим разговори с други кандидати
освен с Деу Секюритис и с Райфайзенбанк
- България. Новата процедура за приватизацията на ЕКСПРЕСБАНК
ще стартира, след като видим резултатите от международния и българския
одит на показателите на банката за миналата година.


Ще бъдат ли пуснати акции
на ЕКСПРЕСБАНК на фондовата борса?


- Ще бъдат пуснати, но
след като намерим стратегически инвеститор за нея.


Какъв ще бъде размерът
на този пакет акции?


- Не може да се каже точният
размер в момента, но не повече от 20% от общия капитал на ЕКСПРЕСБАНК.
Банката има нужда от увеличение на капитала поради това, че обслужва
големи корпоративни клиенти, независимо че с печалбата си за 1997
г. ще увеличи значително своя капитал.


До какъв размер?


- По предварителни данни
до около 15 млрд. лв., или капиталът на банката ще бъде увеличен
четири пъти.


Съгласи ли се вече МВФ
да не поставя срокове за приватизацията на банките?


- Мисля, че да. Опитът
показва, че не бива да се робува на някакви графици. БКК желае
да извърши бърза банкова приватизация, но тя не може да бъде прибързана,
най-малкото защото се търси и втора страна - солиден инвеститор
с добра репутация и с реални възможности да осигурят просперитета
на банката в бъдеще.


Уточнихте ли вече стъпките,
чрез които ще сваляте рестрикциите върху кредитирането, наложени
на БИОХИМ?


- С мисията на МВФ се
уточнихме само принципно, че рестрикциите върху БИОХИМ ще бъдат
постепенно намалени. Но от Фонда настояха облекчаването на рестрикциите
да бъде съпроводено със засилен контрол от страна на БКК. И друг
път съм казвал, че банката постепенно и внимателно трябва да се
отваря към кредитирането, за да може да генерира по-високи доходи
и печалби. От Фонда отново поставиха въпроса за сключване на договор
за мениджърско управление на БИОХИМ. Бе препоръчано да има засилен
контрол от страна на БКК и в същото време да започне нов кръг
на разговори за сключване на договор за мениджърско управление
с чуждестранна институция. Предложение, което ние ще обсъдим.

Facebook logo
Бъдете с нас и във