Банкеръ Daily

Общество и политика

Четиресет и един безработни са представили на КПП-тата декларации, че отиват на работа

Четиресет и един безработни са представили на КПП-тата фалшиви декларации, в които посочват, че отиват на работа. Инспекцията по труда е установила, че 14 лица наистина полагат труд от общо 55.

Данните са от проверки, извършени в рамките на ден, по списък, подаден от Агенцията по заетостта. Проверени са 53 работодатели, за които лицата са декларирали че работят. За резултатите е уведомена Агенцията по заетостта за предприемане на действия по компетентност. За 37 работодатели са събрани данни, че нямат връзка с работниците, които декларират полагане на труд при тях. Данните ще бъдат предоставени на органите на МВР.

Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" припомня, че при 33 проверени декларации, също събрани в рамките на един ден на КПП за влизане в София, бяха установени 12 лица да полагат труд без сключен трудов договор.

Проверявано е и изпълнението на заповедта на министъра на труда и социалната политика за предприемане на мерки във връзка с епидемичната обстановка в страната. Като цяло се констатира, че работодателите са осигурили дезинфектанти и предпазни средства, които обаче често не се използват от работниците и служителите.

Обменът на информацията между институциите с цел повишаване ефективността на контрола, както и проверките на базата на този обмен, продължават.

Предвид повишения риск в условията на криза да се използва недеклариран труд, проверките на данните в декларациите помагат да се идентифицират предприятия, в които е възможно да се установят случаи на работа без трудови договори. За периода на извънредното положение са установени 160 случая на работа без трудови договори.

Във връзка с предприемането на противоепидемични мерки са регистрирани над 1500 нарушения. Те основно касаят неизвършени инструктажи и неактуализирана оценка на риска. По-рядко са случаите на неосигурени лични предпазни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във