Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗАПОЧВА РАБОТА ОТ НОВА ГОДИНА


Министри и заместник-министри на външните работи
от 11 страни, членки на Черноморското икономическо сътрудничество
(ЧИС), подписаха в четвъртък в София окончателното споразумение
за Черноморската банка за търговия и развитие. Документът определя,
че нейното седалище е в Солун. След този акт Черноморската банка
ще може да започне работа, съобщиха представители на БНБ.


В най-скоро време съветът на директорите на финансовата
институция ще се събере, за да определи датата, от която ще извършва
реални операции. Това ще стане възможно в началото на следващата
година.


Както в.БАНКЕРЪ писа, на първото си събрание
през февруари в Солун акционерите на Черноморската банка за търговия
и развитие (ЧБТР) избраха за президент на финансовата институция
представителя на турската национална банка Ерсойл Волкан, а за
изпълнителен вицепрезидент - Даниела Бобева, директор на дирекция
Международно сътрудничество в БНБ. На същото събрание
бяха определени съветът на директорите и съветът на гуверньорите
на ЧБТР. Управителят на БНБ Светослав Гаврийски представлява България
в съвета на гуверньорите. За негов заместник бе определен Димитър
Радев, зам.-министър на финансите.


В борда на директорите на Черноморската банка от
българска страна участват членът на УС на БНБ Румен Аврамов, а
негов заместник е началникът на управление Държавно съкровище
и дълг в Министерството на финансите Нина Ставрева.


Първоначалният капитал на финансовата институция
е 1 млрд. специални права на тираж (СПТ), разпределен в един милион
акции с номинал 1000 СПТ всяка. В края на миналата година България
внесе първите 10% от своята капиталова квота в уставния фонд на
ЧБТР. Българското правителство се възползва от правото си, което
му дава уставът на банката, и внесе половината от дължимата сума
в български левове, а останалата част - в щатски долари. Първата
ни капиталова вноска е 13.5 млн. СПТ (споменатите 10% от общото
ни дялово участие). Срещу половината от нея - или 6.75 млн. СПТ,
бяха внесени 16.26 млрд. лева. Останалите 6.75 млн. СПТ бяха изплатени
в американска валута - или 9.149 млн. щ. долара.


От останалите страни участнички най-големите дялове
в капитала - по 16.5% имат Турция, Русия и Гърция.


Според утвърдения бизнесплан на ЧБТР предимство при
кредитирането ще имат частните търговски дружества, участващи
в съвместни проекти. Банката ще извършва и експортно финансиране
и ще насърчава разрастването на регионалната търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във