Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧЕРНАТА МЕТАЛУРГИЯ ЩЕ ЗАЧЕРНИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Най-големият металургичен комбинат на Балканите - Кремиковци, отново зае подобаващо място в скандалните рубрики на българската преса. На 25 септември инвестиционният посредник Аткинс Интернешънъл обяви, че приключва с приемането на оферти за приватизацията на Кремиковци. На следващия ден се промъкна неофициална информация, че металургичният гигант е провокирал интереса на шестима кандидат-инвеститори, които писмено са заявили своите намерения. На 27 септември в предаването Неделя 150 изпълнителният директор на Кремиковци Дилян Димитров изрази несъгласието си с вътрешните срокове на инвестиционния посредник за продажбата на предприятието. Той заяви, че ако комбинатът не бъде продаден до края на годината, Кремиковци ще спре да работи, сиреч ще фалира. Изявлението на г-н Димитров прозвуча доста странно от микрофоните на националното радио, тъй като четири дена преди това бе проведено общо събрание на акционерите на Кремиковци. Цифрите от представения там доклад на надзорния съвет в никакъв случай не навеждат на мисълта за фалит: миналата година в предприятието е произведена промишлена продукция за 861 млрд. лв., което е със 790 млн. лв. повече от 1996 година. Чистата печалба на Кремиковци за миналата година възлиза на 2.8 млрд. лв., а данъкът върху печалбата надхвърля 6 млрд. лева. За първото полугодие на 1998 г. счетоводната печалба на предприятието възлиза на 2.7 млрд. лева. При това комбинатът работи с 95% натоварване на мощностите. В момента едва ли има българско предприятие, което може да се похвали с такива резултати, и едва ли има директор, който същевременно да говори за фалит на управляваното от него дружество. Вярно е, че международната цена на металите непрекъснато се понижава, но според експерти и при това ценово ниво Кремиковци продава своята продукция над нейната себестойност, с печалба. Абсурдното разминаване в изявленията навежда единствено на мисълта, че производствените резултати, докладвани пред акционерите, са били предназначени да повишат цената на предприятието. След като са отворени офертите на кандидат-купувачите обаче, Дилян Димитров е побързал да обезцени повереното му дружество. Според версията на някои вестници изявлението на изпълнителния директор на металургичния комбинат е било изблик на чувства. Пред репортер на в.БАНКЕРЪ той обясни... На 25 септември по инициатива на вицепремиера и министър на промишлеността Александър Божков в промишленото министерство се е провела среща с приватизационния посредник, на която присъства и финансовият министър Муравей Радев. Аткинс Интернешънъл и представители на Агенцията за приватизация докладват за хода на преговорите по продажбата на трите металургични предприятия. Посредниците са категорични, че възнамеряват да продадат Кремиковци до края на своя договор с Агенцията за приватизация, т.е. към края на първото полугодие на 1999 година. Решено е да се разработи график за различните етапи от приватизационния процес с цел той да се ускори. В дискусията е изкристализирала идеята да се сформира консултативна група. Основната й задача е да подпомага хода на приватизацията от гледна точка на координация между държавните ведомства и за премахване на административните пречки.


В резултат на споменатото обсъждане в промишленото министерство на 30 септември изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Захари Желязков издава заповед, която определя състава на работната група. В нея влизат представители на министерствата на промишлеността и на финансите, на Агенцията за приватизация, на Министерството на околната среда, представители на БНБ и т.н. На 1 октомври в промишленото ведомство се е провела втора среща на приватизационните ентусиасти. На нея е било обсъдено изпълнението на поставените на 25 септември неотложни въпроси. Било е решено представители на различните министерства да присъстват на преговорите с потенциалните купувачи на металургичните предприятия. Веднага след срещата новосформираната работна група е провела първото си заседание.


Въпреки че обявената задача на работната група е да съдейства на приватизационния посредник във взаимоотношенията му с различните държавни ведомства, според информация от кухнята, в действителност тя по-скоро ще бъде гарант пред потенциалните купувачи за сериозните намерения на нашата страна по отношение на преструктурирането на металургичния отрасъл.


Както се знае, още през миналата година бе приета програма за преструктуриране на Кремиковци, Промет и Стомана. В началото на годината дори бе изготвен специален законопроект по този повод. След неговото приемане България може да очаква парична помощ от Европейския съюз за стабилизиране на този отрасъл. И въпреки че трябваше да бъде приет още през пролетната сесия на парламента, законопроектът все още не е стигнал до пленарната зала. А това неминуемо се отразява и на привличането на инвеститори в трите металургични предприятия - дружествата изискват огромни капиталовложения, а потенциалните купувачи трябва да са сигурни, че парите им няма да отидат на вятъра. Досегашният вариант на проектозакона предвиждаше капиталът на трите металургични предприятия да бъде увеличен със задълженията им по ЗУНК. Утвърждаването на това намерение при сегашната ситуация обаче би затруднило приватизацията им, защото Кремиковци, Стомана и Промет вече имат стратегически инвеститори. Включването на задълженията по ЗУНК в размера на капитала би означавало държавата отново да се превърне в мажоритарен собственик в тези предприятия и отново трябва да бъдат обявени за приватизация... въпреки че вече имат по един стратегически инвеститор.


В началото на есента обаче се заговори за друг възможен вариант за приватизация на металургичните ни предприятия. А именно промяна в Закона за уреждане на необслужваните кредити, които да бъдат опростявани за приватизиращите се предприятия при специален ред. Това вероятно би повишило интереса от потенциалните инвеститори, тъй като не е все едно дали Кремиковци се продава с 85 млн. щ. долара (колкото са сега), задължения по ЗУНК, с 40 млн. (ако се приложи специалния ред), или изобщо без задължения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във