Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧАСТНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ СА РАВНОСТОЙНИ ПАРТНЬОРИ ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

Г-н Ръсел, къде ще се насочат новите инвестиции на ЕБВР в България?


- Ние имаме около двайсет проекта, 16 от тях са в частния сектор. Смятаме да инвестираме там, където нашето участие може да даде най-добър резултат, а това безспорно е в частния сектор.


Доволен ли сте от досегашната работа на Юромърчант Болкан фънд?


- Този фонд вече инвестира всички пари, които имаше на разположение в 12 проекта, и сега предизвикателството е тези инвестиции да работят добре и да донесат печалба. Ако това стане, могат да последват нови инвестиции. Ние сме доволни от сегашния мениджър (б.ред. Global Finance), който ще управлява и Black Sea Fund. В банковата сфера смятаме да приложим и един нов подход, като осигурим на банките кредитни линии за малки и средни предприятия.


Продължават ли разговорите за евентуалното участие на ЕБВР в приватизацията на БТК?


- Приключваме преговорите за осигуряване на кредит на БТК в размер на 30 млн. долара и той може да бъде отпуснат преди приватизационната сделка. Първият заем, отпуснат от нас в България през 1992 г., беше също предназначен за БТК. Той даде възможност на компанията да придобие опит в работата с чуждестранен кредитор. Не е още решено дали нашият нов заем ще бъде превърнат в капитал. Според нас обаче, ако това стане, то ще даде възможност на компанията да заема пари по-евтино.


Създава ли сегашната финансова криза проблем на ЕБВР по отношение на цената на капитала, който банката набира за инвестициите си?


- Вследствие на глобалната финансова криза инвестирането в зараждащи се пазари става все по-рисково. ЕБВР няма проблеми с това да заема пари за проекти в Източна Европа, защото имаме много сигурна капиталова структура. Ние продължаваме да заемаме пари и нашият рейтинг е най-високият: ААА, а и ние не можем да заемаме повече от нашия капитал - съотношението му към активите винаги трябва да бъде едно към едно. Все пак ситуацията се промени. Според мен начинът на действие на ЕБВР, нейните продукти, дългосрочната й перспектива и мнението на пазара за това, че ние сме един стабилен партньор, ще ни помогнат да привлечем и други инвеститори в България (а и в останалите страни от региона). Но все пак трябва да проверим тяхната готовност.


Кои от проектите в инвестиционната програма на българското правителство могат да разчитат на подкрепата на ЕБВР?


- Ще ви кажа от какво се интересуваме и за какво искаме да научим повече. Интересуваме се от енергийния сектор, защото според описаната ни стратегия събирането на парите от клиентите ще бъде отдадено на концесия. Разбрахме, че ще се строят и частни електрически централи. За такива проекти биха могли да се привлекат пари от частния сектор и ЕБВР смята да изиграе съществена роля в това отношение. Очакваме да бъде приет законът за енергетиката, защото той ще превърне стратегията в закон, който трябва да се приложи. Интересува ни и това дали можем да привлечем частен инвеститор във ВиК - София. Привличането на частни капиталовложения в тази област вече даде добър резултат в други страни от региона.


Означава ли това, че ЕБВР ще продължи да финансира частния сектор и ще остави на втори план инфраструктурните проекти?


- Това, че се насочваме към частния сектор, не означава, че ще игнорираме инвестициите в инфраструктурата. Но ние сме убедени и сме го доказали многократно, че инфраструктурните проекти могат да бъдат финансирани с пари на частния сектор. Хората от този сектор знаят как трябва да се събират парите от тези, които използват инфраструктурата. Понякога такива проекти могат да бъдат финансирани само от правителството. Когато обаче таксите са достатъчно високи, за да покрият разходите за строежа, да речем на един път или на линия на метро, би трябвало да се намери начин да се привлекат частни инвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във