Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧАСТНИЦИТЕ ИЗБРАХА ЗА СВОЙ ШЕФ... ДЪРЖАВАТА


Борислав Михайлов е новият шеф на Асоциацията на
българските застрахователи. До това решение представителите на
лицензираните застрахователни дружества стигнаха след пет часа
дебати по време на общото събрание на асоциацията, проведено миналата
сряда. Четири кандидатури бяха издигнатите за председател на АБЗ,
но застрахователи спряха своя избор на главния изпълнителен директор
на ДЗИ Борислав Михайлов. В края на миналата година шефът на държавното
застрахователно дружество бе избран да защитава интересите на
колегите си и в Националния съвет по застраховане. Сред представителите
на заварените застрахователи се прокрадваха и негативни оценки
за работата на Борислав Михайлов в застрахователния съвет, но
легитимните дружества му гласуваха доверие и го избраха за шеф
на браншовото си обединение. За негов заместник е избран Данчо
Джиков, председател на УС на ЗК Български имоти и
доскорошен заместник-председател на Съюза на частните застрахователи.
Другите членове на УС на АБЗ са Татяна Чонкова - изпълнителен
директор на ЗПАД България, която беше член и на предишното
ръководство на асоциацията, а новите имена са шефът на Ай
Ей Джи България Лука Доков и Надежда Вантова, прокурист
на животозастрахователна компания Феникс.


Мандатът на новото ръководство ще бъде две години
според гласуваните промени в устава на застрахователната асоциация.
Досега ръководството се избираше за срок от една година и на председателското
място на ротационен принцип се сменяха представителите на компаниите.
Този механизъм се запазва и сега.


Уставът на браншовата организация бе основно променен,
за да отговаря на всички български и международни правни изисквания.
Един от най-интересните, но спорни текстове в него е, че за в
бъдеще в асоциацията ще могат да членуват и представители на чужди
застрахователни компании, стига да са получили разрешение да упражняват
застрахователна дейност на територията на страната. В най-скоро
време съставът на новото ръководство и уставът на АБЗ ще бъдат
внесени за регистрация в съда.


Всичките 24 лицензирани застрахователи станаха членове
на обновената АБЗ. Единствено Българска агенция за експортно
застраховане не бе приета за член на асоциацията, тъй като
не е имала технологичното време да си подготви пълния пакет документи.
Вероятно още на следващото заседание на АБЗ дружеството ще бъде
прието за пълноправен член на застрахователното обединение.


Застрахователната асоциация не се произнесе по два
въпроса: за избор на секретар на АБЗ и на представител на организацията
в Националния съвет по застраховане. Мястото на главен секретар
на асоциацията стои вакантно още от началото на тази година, когато
го напусна Румяна Танчева. Изборът на нов секретар на асоциацията
е в правомощията на УС на АБЗ. Неговите представители увериха,
че в най-скоро време ще оповестят избора си. Въпросът за представителството
на асоциацията в НСЗ за момента е решен. До края на годината тя
ще бъде представлявана от Борислав Михайлов. Съгласно изискванията
на Правилника за работа на НСЗ асоциацията в най-скоро време ще
трябва да излъчи човека, който ще я представлява в контролния
орган следващата година. Но не е изключено това отново да е шефът
на ДЗИ.


каре: Асоциация на българските застрахователи е създадена
на 16 октомври 1992 г. по инициативата на съществуващите държавни
и първите частни застрахователни компании. Юридическата си самоличност
браншовото застрахователно обединение получава едва през месец
април 1994 г., откогато е и съдебната му регистрация. Първоначално
в АБЗ членуват десет дружества, а към края на миналата година
техният брой набъбва до двадесет и три. Само тринадесет от членовете
на асоциацията обаче прескочиха високата лицензионна летва. Към
момента 24 от 25-те лицензирани застрахователи са членове на новото-старо
АБЗ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във