Банкеръ Daily

Общество и политика

Централните новини - задължително с жестов превод

От Министерството на образованието и науката предлагат да се осигури ранно въздействие и ранна подкрепа на глухите и сляпо-глухите деца чрез българския жестов език. За тази цел, ученици в училищата ще изучават нов специален учебен предмет „български жестов език“, а в детските градини специално образователно направление по български жестов език. Това предвижда проект на Закон за българския жестов език, който днес бе публикуван за обществено обсъждане от просветното министерство.

Висшите училища пък трябва да осигурят условия за подготовка на специалисти по българския жестов език. В процеса на обучение глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти ще имат право на до 60 часа допълнително ползване на преводачески услуги на семестър.

В законопроекта е заложено и осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-публицистичните предавания с икономическа и политическа тематика от доставчиците на аудио-визуални медийни услуги. Изискване ще бъде новинарските предавания да се излъчват най-малко веднъж на денонощие, като задължително се включват в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч.

МОН предлага още и създаване на Съвет за българския жестов език към министъра на образованието и науката, който да подпомага развитието на езика.

До края на 2022 г. кметовете на общини и ръководителите на административните структури в системата на изпълнителната власт трябва да осигурят условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите хора. При оказване на спешна медицинска помощ и хоспитализиране в болнични заведения лицата отново ще ползват преводаческа услуга. Условията и редът за осигуряването ѝ ще се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, която ще бъде издадена в срок до шест месеца от влизането в сила на закона.

Предвидено е законът да влезе в сила на 1 януари 2021 г. Обученията по специалния учебен предмет и по специалното образователно направление по български жестов език в училищата и детските градини обаче е предвидено да започнат от 15 септември 2026 г.

В законопроекта е предвидено предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга за глухите и сляпо-глухите хора до 120 часа годишно, каквато е практиката в редица страни от ЕС. Досега за всяко глухо лице се осигуряваха до 10 часа годишно безплатен превод, който се оказа недостатъчен, за да се гарантира правото на достъп до пълноценна информация и комуникация. Преводът на жестов език подпомага формирането на устойчиви нагласи за учене, пълноценно приобщаване и възможност за личностна и професионална реализация.

Законопроектът е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. В междуведомствената група за изготвянето му участваха представители на глухата общност, на организации на и за хора с увреден слух и на различни институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във