Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЦЕНТРАЛНИЯТ ДЕПОЗИТАР ЩЕ ПРЕДЛАГА НОВИ УСЛУГИ

Централният депозитар е започнал да създава база данни с информация за общите събрания на публичните дружества. Тя ще посочва датата и мястото на общото събрание, дневния ред и предложените решения. Първоначално базата ще бъде на разположение само на инвестиционните посредници членове на депозитара. Според изпълнителния директор на институцията Апостол Апостолов системата трябва да бъде готова и да влезе в действие до края на годината. В момента се правят договорки с предприятията, когато публикуват съобщение до Държавен вестник, да изпращат копие и до Централния депозитар.


От месец и половина депозитарът изготвя и пълните списъци за изплащането на дивиденти с удържаните данъци и чистата сума за получаване. Ако акционерите желаят да получат печалбата си в най-близкия им банков клон, списъкът може да бъде съобразен и с клоновата мрежа на банката, изплащаща дивидента. Това според г-н Апостолов, е първа крачка към създаването на навик у акционерите да работят по сметка, така че получаването на дивидента да не се проточва безкрайно във времето. Досега от тази услуга са се възползвали няколко бивши приватизационни фонда и над 50 предприятия.


През следващите две години капиталовият ни пазар ще получава помощ от Американската агенция за международно развитие. Досега тя подпомагаше основно Централния депозитар, но по новата й програма помощ ще получат и борсата, и Комисията по ценните книжа, и фондовите борси. Предвижда се борсата и депозитарът да получат около 1.250 млн. долара за хардуер. Останалата помощ ще бъде под формата на консултантски услуги.


Пред в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на Централния депозитар Апостол Апостолов уточни: Предстои да дойде консултантски екип, който да даде оценка на ситуацията и да предложи схема, по която да работим съвместно. Чак тогава ще бъдем наясно с това каква ще бъде общата сума на помощта. Депозитарът ще получи средства за софтуер и хардуер, което ще доведе до по-бърза обработка на данните и по-голяма надеждност на системата.


Според г-н Апостолов основен проблем си остава фактът, че борсата и депозитарът са в различни сгради, което силно затруднява комуникацията, имайки предвид нашата телекомуникационна мрежа. Проблемите ще се умножат, ако търговията на свободния пазар стане неприсъствена. Затова в момента двете институции се опитват да установят безжична връзка, по която да обменят информация.


Вариантът депозитарът и борсата да се съберат в сградата на бившето кино Възраждане бе осуетен. Борсата, която е собственик на киното обаче бе изправена пред сериозен конфликт с наемателите, които не искаха да напуснат сградата. Така се стигна до съд. Първото дело между страните завърши в полза на борсата и сега предстои изпълнително дело, така че присъдата да бъде изпълнена.


Според специалисти обаче сградата на кино Възраждане не е пригодна за борса. Затова институцията се надява да постигне съгласие с Общинска банка и да се нанесе в бившия Детмаг.


Междувременно подготовката на документите за неприсъствената търговия на свободния пазар на борсата достигна финалната си фаза. Най-вероятно до две седмици те ще бъдат одобрени от работна група, в която има представители на Банксервиз, БФБ - София, Централния депозитар, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Комитета по капиталовите пазари към Асоциацията на търговските банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във