Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЦЕНТРАЛНИЯТ ДЕПОЗИТАР НЕ СМАЯ АКЦИОНЕРИТЕ СИ


Акционерите на Централния депозитар приключиха общото
събрание на дружеството само за час. В залата на Софийска стокова
борса бяха представителите на 61.5% от капитала. Дневният ред
не предвиждаше промени в ръководството - беше приет отчетът на
съвета на директорите и бе избран експерт-счетоводител.


Печалбата от 5 528 000 лв. за 1997 г. се разделя
на две, като едната част се отнася в Гаранционния фонд, а другата
- във фонд Резервен. В експозето си шефът на Централния
депозитар Апостол Апостолов обяви, че в момента институцията обслужва
76 инвестиционни посредници и банки и е открила над 3 200 000
сметки. От тях 2 200 000 са на акционери на приватизационни фондове,
а останалите 1 000 000 - на акционери на предприятия. В институцията
работят едва дванадесет души.


Присъстващите на събранието акционери - представителите
на БНБ и инвестиционните посредници, не използваха правото си
да задават въпроси и това едва ли е изненадващо - всички те работят
всеки ден с Централния депозитар и имат възможност да решават
възникналите проблеми. Досега няколко посредници са имали проблеми
в комуникациите си с депозитара, но недоразуменията винаги са
били изглаждани.


Централният депозитар пази цялата история на сделките
с ценни книжа, които се сключиха на пазара след първата вълна
на масовата приватизация. Дружеството бе учредено на 13 август
1996 г. на основание на Закона за ценните книжа, фондовите борси
и инвестиционните дружества. Дейността на депозитара се контролира
от БНБ и Министерството на финансите. От 24 октомври миналата
година е в действие системата за организиране и разплащане с ценни
книжа, която работи според международните изисквания за осъществяване
на доставка срещу плащане (Delivery Versus Payment).
При оперирането на тази система депозитарът работи съвместно с
Банксервиз, който осъществява паричния сетълмент между
банките.


От началото на май тази година депозитарът осигурява
на своите клиенти и услугата заемане на акции срещу
залог.


Друга отскоро предлагана услуга е замяната на ценни
книжа (swap). Тя стана възможна след промяната в закона за ценните
книжа и позволява да прави замяна на акции на публични дружества
с акции на други дружества или с ДЦК. Според доклада на Апостол
Апостолов всекидневно се правят по минимум 30 заявки за замени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във