Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ЗАТЯГА КОНТРОЛА НА ФБК

УС на БНБ обяви, че е разпоредил строг оперативен

контрол върху дейността на обменните бюра и финансовите къщи.

Изпълнители ще бъдат инспекторите от управление Банков

надзор. Извънредните мерки са предизвикани от повсеместните

нарушения на съществуващите закони и наредби, констатирани от

надзорниците. УС на БНБ предупреждава, че ще прекратява дейността

на всички небанкови финансови институции, които нарушават нормативните

актове или не представят в БНБ отчет за обема на купената и на

продадената валута. Сега ФБК трябва да се отчитат ежедневно, а

обменните бюра - веднъж в месеца.

БНБ ще наказва и онези, които не водят хронологични

дневници или не попълват задължителните реквизити в бордерата,

използвани при кешовите валутни сделки. Ще бъде пресечена и повсеместната

практика да не се осчетоводяват отделни продажби. Надзорът на

БНБ ще санкционира обменните бюра, в чиито каси бъдат открити

липси или излишъци. На наказание подлежат и финансовите играчи,

които не уведомяват БНБ за нововъзникнали обстоятелства, касаещи

тяхната дейност.

Централната банка ще засили и контролът си върху

вписването на обменни бюра и на финансови къщи в регистъра й,

както повелява Законът за банките. Проверките ще бъдат ежедневни,

посочват от Народна банка и допълват, че броят на финансовите

къщи и обменните бюра, които могат да бъдат санкционирани достига

трицифрено число.

С тези драконовски мерки ще приключи безвремието

на валутния пазар на дребно, възникнало с приемането на Закона

за банките. Сарафите обаче се съмняват, че санкциите на БНБ ще

издържат в съда, защото Законът за банките отне надзорните правомощия

на Централната банка към обменните бюра и ФБК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във