Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ ТЪРГОВЕ СА ИДЕАЛНОТО МЯСТО ЗА ПОКУПКА НА АКЦИИ


Г-н Бъчваров, как според вас ще се се отрази липсата
на пенсионни фондове на първия централизиран търг?


- Няма да се отрази по никакъв начин. Няма да има
никаква драма, ако пенсионните фондове не участват в първия централизиран
търг. Все пак търговете ще продължат поне две години. Който иска
да си внесе боновете в пенсионен фонд, той ще си ги закупи от
пощата и ще си ги внесе, когато тези институции бъдат лицензирани.
Който има други намерения, ще види списъка с обявените за приватизация
предприятия и индивидуално ще си попълни заявката за участие.


Одобрявате ли идеята за временните лицензи на пенсионните
фондове, които те да получат от Комисията по ценните книжа, ако
се забави приемането на закона за допълнителното доброволно пенсионно
осигуряване?


- Ще започна малко по-отдалеко. Лично аз не мога
да си обясня поради какви аргументи при наличие на Комисия по
ценните книжа ще се създава още един контролен орган - Агенция
по осигурителен надзор. По същество пенсионните фондове са инвестиционни
агенти. Всичките принципи за тяхната регулация са почти еднакви
с останалите инвестиционни дружества.


Вероятно по аналогия с Дирекцията за застрахователен
надзор.


- При застрахователните дружества разликата е принципна.
Застраховането не е инвестиция. При застраховането гражданите
се осигуряват срещу евентуална бъдеща несигурност. При пенсионните
фондове основната дейност са инвестициите. Аз мисля, че по принцип
е целесъобразно Комисията по ценните книжа да поеме лицензирането
и надзора над пенсионните фондове. Тя има вече изграден апарат
и компетентност. За да стане това обаче, трябва да има изричен
текст в Закона за публичното предлагане на ценните книжа.


По


начало временният режим на лицензиране и регулиране
впоследствие поражда доста големи проблеми - в случая при приемане
на закон за дейността на пенсионните фондове.
Допускате ли, че в първите централизирани търгове
ще има заявки за покупка на акции с живи пари, а не
само чрез инвестиционни бонове?


- Централизираните търгове са доста удобен начин
за тези, които имат пари или пък държавата им е дала възможност
с бонове да придобият акции. В началото може би няма да участват
живи пари. Очаквам обаче там, където собственикът
има определен дял и иска да го увеличи, да участва с парична заявка.
Това може да стане много лесно, без тежките и компрометирани процедури
на приватизация. На търговете участниците няма да виждат чиновници
и да преговарят с тях. Никой няма да им предлага конкурси с неясни
условия. Няма кой в последния момент да им каже, че вижданията
на приватизиращия орган са изменени и е нужно още нещо. По-оправните
хора съвсем скоро ще разберат, че на централизираните търгове
имат огромни шансове за успех. Най-малкото те няма да загубят
нищо, ако не се класират. Ще загубят единствено времето за попълването
на една заявка и няколко лева под формата на такса за участие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във