Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЦЕНТРАЛ ФОНД-ХОЛД РАЗДАВА 400 ЛВ. ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ

Бившият Централен приватизационен фонд, понастоящем Централ фонд-холд, реализира 746 млн. лв. печалба за 1997 година. По решение на общото събрание на акционерите те ще получат по 400 лв. дивидент за акция. Те се раздават от 15 юни в клоновете на Първа източна международна банка, а крайният срок за изплащането им е 15 септември.


След третата тръжна сесия Централ фонд-холд е придобил дялове в 48 предприятия. В момента в стратегическия портфейл влизат 13 дружества, като повечето от тях имат ясно изразена експортна насоченост. Най-голям дял в отрасловата структура на холдинга заемат химическата промишленост, машиностроенето и електрониката. Дружеството държи 33.52% от капитала на Българска роза АД - Карлово, която реализира повече от половината от своята продукция на външните пазари.


Най-големият единичен пакет с акции, който Централ фонд-холд притежава, е от Колхида АД - Сливен (44.72%), предприятие, специализирано в производството и преработката на вълнени изделия.


Капиталът на Централ фонд-холд е разпределен в 1 750 000 акции, а акционерите му са 48 890 физически и 6 юридически лица, сред които са Първа източна международна банка и обявената в несъстоятелност ЕЛИТБАНК. Холдингът притежава активи за 2.8 млрд. лева.


Бившият приватизационен фонд сътрудничи с чуждестранни компании за привличане на инвестиционен ресурс. Но според проучванията на холдинга част от тях не желаят да се ангажират с преки инвестиции, а предпочитат да участват с ноу-хау или да консултират програми за оздравяване на предприятията.


Дружества, в които Централ фонд-холд притежава над 20% от капитала:


Колхида АД, Сливен 44.72%


Българска роза АД, Карлово 33.52%


М + С Хидравлик АД, Казанлък 30.88%


Фазан АД, Русе 30%


Рубин АД, Плевен 29.78%


Славяна АД, Славяново 29.58%


Берое АД, Стара Загора 27.17%


Пътностройинженеринг АД, Кърджали 26.88%


Биоинвест АД, София 26%


ВАМО АД, Варна 25%


Латекс АД, Бяла 24.63%


Хидроелементи и системи АД, Ямбол 20%

Facebook logo
Бъдете с нас и във